Новини

Від’ємне значення ПДВ: як заповнити додаток 2 до декларації?

12.12.2018 / 16:30

Додаток 2 «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду», подається платником у випадку заповнення рядка 21 декларації з ПДВ.

При заповненні цього додатка в графах 2, 3 заголовної частини зазначається звітний (податковий період), у якому виникла сума від’ємного значення ПДВ, у форматі:

дві цифри місяця (наприклад, 01,02, 03 або квартал — І, II, III, IV) та чотири цифри року (наприклад, 2017 тощо).

При формуванні від’ємного значення на підставі податкового повідомлення-рішення, яким збільшено залишок від’ємного значення, в графі 2 таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ зазначається місяць та рік, в якому воно складено.

Графи таблиці 1 додатка 2 заповнюються у хронологічному порядку виникнення сум від’ємного значення, відображеного у графі 4 (сума усього) цієї таблиці, починаючи із звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації з ПДВ (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.

Значення графи 4 додатка 2 повинно відповідати сумарному значенню рядка 21 декларації з ПДВ та залишку суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ станом на 01.07.2015 р., на яку відповідно до пп. 3 п. 34 підрозділу 2 розділу XX ПКУ було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ, та на яку було збільшено суму від’ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 р./ІІІ квартал 2015 р.

У графі 5 зазначається з графи 4 та сума від’ємного значення (що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду), яка отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався. При цьому умовою перенесення такої суми від’ємного значення є її підтвердження документальною перевіркою контролюючого органу.

/ІПК від 05.12.2018 р. № 5110/6/99-95-42-03-15/ІПК/