Новини

Постачання імпортованих автомобілів: як нараховується ПДВ?

12.12.2018 / 18:30

За операціями з постачання товарів (автомобілів), які були попередньо придбані (імпортовані), база оподаткування ПДВ визначається за правилами, встановленими п. 188.1 ст. 188 ПКУ, а саме виходячи з їх договірної вартості, але не нижче ціни придбання таких товарів.

При цьому до складу договірної (контрактної) вартості:

  • включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг;
  • не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань (п. 188.1 ст. 188 ПКУ).

/ІПК від 04.12.2018 р. № 5097/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/