Новини

Як заповнювати РК до акцизної накладної у разі анулювання реєстрації покупця

13.12.2018 / 14:15

Нормами ПКУ та підзаконних актів не визначено особливостей заповнення розрахунку коригування (далі — РК) до акцизної накладної у випадку, якщо на момент складання та реєстрації акцизної накладної покупець (отримувач) пального був зареєстрований платником акцизного податку, а на момент складання РК до такої акцизної накладної зазначену реєстрацію анульовано.

Водночас ст. 231 ПКУ встановлено порядок складання акцизних накладних при реалізації пального та їх реєстрації у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН), а також складання та реєстрації у ЄРАН РК до них.

Платник податку при реалізації пального зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в ЄРАН з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Право на складання акцизних накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники акцизного податку в порядку, передбаченому ст. 212 ПКУ.

Якщо після реалізації пального відбувається повернення частини чи всього обсягу пального особі, що реалізує пальне, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених при складанні акцизної накладної, показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання РК та реєстрації його в ЄРАН.

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального та форма акцизної накладної та розрахунку коригування акцизної накладної затверджено наказом Мінфіну від 25.02.2016 р. № 218 (далі – Порядок № 218). РК акцизної накладної складається особою, яка реалізує пальне.

РК, складений платником податку до акцизних накладних з реалізації пального неплатникам акцизного податку, або РК, складений за іншими операціями, ніж реалізація пального отримувачам пального, підлягає реєстрації у ЄРАН таким платником податку.

При цьому у верхній лівій частині РК, складеного до акцизної накладної з реалізації пального не платнику акцизного податку, у полі «Зареєстровано особою, що реалізує пальне» робиться відмітка «Х», а у полі «Не надається отримувачу пального (тип причини)» зазначається тип причини «1» – отримувач не є платником акцизного податку з реалізації пального (кінцевий споживач та суб’єкти господарювання відсутні в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального).

У РК акцизної накладної, надання якої отримувачу пального не передбачено п. 8 розділу III Порядку № 218 (крім РК з типом причини «2»), у рядку «Особа – отримувач пального» зазначається «Неплатник», а до рядка «юридична особа – код за ЄДРПОУ отримувача пального; для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта» вноситься умовний код «1000000000».

Таблична частина РК акцизної накладної заповнюється відповідно до п. 13 розділу III Порядку № 218.

ЗІР (категорія 116.13.03)

«Гарячі лінії»

Дата: 24 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42