Новини

Особливості складання розрахунків коригування до податкової накладної: рекомендації від ДФС

18.12.2018 / 15:00
Особливості складання розрахунків коригування до податкової накладної: рекомендації від ДФС

Загальні положення

Наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307», який зареєстровано у Мін’юсті України 12.10.2018 р. за № 1157/32609 (далі — наказ № 763), внесено зміни до форми податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування), а також до Порядку заповнення податкової накладної (далі — Порядок № 763). Та з 01.12.2018 р. реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) здійснюється за формою, затвердженою наказом № 763, незалежно від дати складання таких податкових накладних та розрахунків коригування.

Розрахунок коригування може бути складений та зареєстрований в ЄРПН тільки до зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної, з дати складання якої не минуло більше як 1095 календарних днів.

З метою забезпечення єдиного підходу до складання розрахунків коригування до податкових накладних Порядок № 763 доповнено пунктом 23, в якому визначено особливості заповнення розрахунків коригування до податкових накладних.

Згідно з пунктом 23 Порядку № 763 для коригування кількісних та/або вартісних показників розділу Б податкової накладної у зв’язку зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг запроваджується такий порядок складання розрахунків коригування:

1) відповідні показники рядка податкової накладної, що коригується (кількість або ціна, залежно від причини коригування, а також обсяг постачання та сума ПДВ), зазначаються зі знаком «–» (обнуляється (виводиться в «0») рядок податкової накладної, який коригується);

2) за потреби додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками, якому(им) присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній.

При цьому в розрахунку коригування в одному рядку не можуть бути одночасно зазначені показники щодо коригування кількості та коригування вартості (ціни).

У разі зміни кількості товарів/послуг показники з граф 6 та 7 розділу Б податкової накладної переносяться до граф 7 та 8 та розділу Б розрахунку коригування. При цьому із цієї пари в розділі Б розрахунку коригування зі знаком «–» заповнюється тільки графа 7.

У разі зміни вартості (ціни) товарів/послуг показники з граф 6 та 7 розділу Б податкової накладної переносяться до граф 9 та 10 розділу Б розрахунку коригування. При цьому із цієї пари в розділі Б розрахунку коригування зі знаком «–» заповнюється тільки графа 9.

Одночасно в одному рядку розділу Б розрахунку коригування може бути заповнена тільки одна пара граф: 7 і 8 або 9 і 10.

Якщо розрахунок коригування складається у зв’язку з повним поверненням товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) повної суми попередньої оплати товарів/послуг, новий(і) рядок(ки) в розділі Б розрахунку коригування не додається(ються).

Часткове повернення товарів або часткове повернення суми попередньої оплати товарів/послуг розглядається як зміна кількості або вартості (ціни) товарів/послуг.

При складанні розрахунку коригування до податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.2018 р., графа 14 розділу Б розрахунку коригування «Сума податку на додану вартість» не заповнюється у тих рядках, до яких відповідні показники податкової накладної переносяться зі знаком «–» (виводяться в «0»), водночас в нових (доданих) рядках такого розрахунку коригування графа 14 розділу Б підлягає заповненню у разі наявності суми податку (графа 11 розділу Б розрахунку коригування має значення «7» або «20»).

Більше про окремі особливості складання та реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН можна ознайомитися в листі ДФС від27.11.2018 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.