Новини

Постачання послуг з оренди: ПДВ-наслідки відступлення права вимоги орендарем

18.12.2018 / 17:00

В орендодавця при отриманні суми попередньої оплати від первісного орендаря за послуги оренди виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ та складання і реєстрації в ЄРПН в установлені ПКУ терміни податкової накладної за такою операцією. Така податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН, є підставою для первісного орендаря на включення сум ПДВ до складу податкового кредиту.

Операція з відступлення права вимоги від первісного орендаря до нового орендаря не є об’єктом оподаткування ПДВ. При здійсненні операції з відступлення права вимоги не виникає жодної з обставин, перерахованих у п. 192.1 ст. 192 ПКУ, а отже, відсутні підстави для складання орендодавцем розрахунку коригування до податкової накладної, складеної на дату настання першої події за операцією з постачання послуг із оренди (отримання суми попередньої оплати від первісного орендаря).

При цьому первісний орендар втрачає право на формування податкового кредиту з ПДВ на підставі податкової накладної, складеної і зареєстрованої в ЄРПН орендодавцем, оскільки фактичного постачання орендодавцем послуг із оренди первісному орендарю не відбувалося. У зазначеному випадку первісний орендар зобов’язаний зменшити суму ПДВ, включену до складу податкового кредиту, шляхом нарахування податкових зобов’язань з ПДВ та складання і реєстрації в ЄРПН зведеної податкової накладної за правилами, визначеними п. 198.5 ст. 198 ПКУ.

Постачання орендодавцем послуг із оренди новому орендарю в рахунок отриманої від первісного орендаря суми попередньої оплати за такі послуги є другою подією операції з постачання послуг із оренди, а тому підстави для складання орендодавцем податкової накладної на нового орендаря відсутні.

Таким чином, операція з відступлення первісним орендарем права вимоги новому орендарю не спричиняє податкових наслідків з ПДВ для орендодавця. Орендодавець на дату заміни орендаря у зобов’язанні не коригує податкові зобов’язання з ПДВ, визначені на дату отримання ним суми попередньої оплати, оскільки відсутні законодавчо визначені підстави для такого коригування, та не складає податкову накладну на нового орендаря, оскільки податкова накладна вже складена на дату першої події за операцією з постачання послуг із оренди (отримання суми попередньої оплати від первісного орендаря).

/ІПК від 07.12.2018 р. № 5165/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/