Новини

Коли в Звіті про КО зазначаються коди сторони операції «Кредитодавець» та «Кредитор»

19.12.2018 / 11:20

Відображена контрольована операція повинна бути ідентифікована згідно з первинними документами відповідної господарської операції.

Отже, у разі коли у договорі про надання кредиту (позики) стороною операції зазначено «Кредитодавець (позикодавець)», то у графі 9 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції (далі — Звіт) також зазначається код сторони операції 109 «Кредитодавець (позикодавець)». У разі коли у договорі стороною операції зазначено «Кредитор», то у графі 9 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту також зазначається код сторони операції 110 «Кредитор».

ЗІР категорія 137.07