Новини

Нацбанк впроваджує новий інструмент капіталізації банків

27.12.2018 / 14:30

Нацбанк України впроваджує новий інструмент капіталу з умовами конверсії/списання.

Новий інструмент розширить можливості для збільшення рівня капіталізації банківської системи України та є першим кроком у реформуванні вимог до капіталу, запровадження яких заплановано на  2020 р.

Основною характеристикою інструменту є здатність поглинати збитки банку («loss absorption mechanism») через конверсію або списання зобов’язань за таким інструментом за рахунок коштів інвесторів, а не за рахунок коштів інших кредиторів та держави.

Конверсію або списання зобов’язань за інструментом банк здійснює у разі настання тригерної події — зменшення рівня достатності основного капіталу банку (без урахування інструменту) нижче 6,25 %.

Для здійснення конверсії кошти за інструментом спрямовуються на придбання простих акцій банку, що дасть змогу збільшити розмір статутного капіталу банку. У разі списання зобов’язань за інструментом банк отримає дохід, який «поглине» поточні збитки від його діяльності.

Новий інструмент є довгостроковим (строк залучення коштів — не менше ніж 50 років) та передбачає поступову амортизацію протягом 15 років до кінцевого строку погашення.

Інструмент наразі включатиметься до капіталу 1 рівня (основного капіталу) банку та після запровадження нових вимог до структури капіталу — до додаткового капіталу 1  рівня. Для включення інструменту до капіталу банк отримує дозвіл Нацбанку.

Вимоги до інструменту розроблено згідно з нормами законодавства ЄС, зокрема Регламентом (ЄС) № 575/2013 від 26.06.2013 р., додатковими Регламентами ЄС до нього та Директивами 2013/36/ЄС, які ґрунтуються на рекомендаціях Базеля ІІІ.

Новий інструмент впроваджується постановою Правління НБУ №148 від 22.12.2018 р. «Про затвердження змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України». Вона набирає чинності з 27.12.2018 р.

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42