Новини

Щотижневий огляд ІПК

02.01.2019 / 09:00

ПДВ

Списання імпортованих товарів

Оскільки платник податків при ввезенні товарів на митну територію України включає суму ПДВ, сплачену під час митного оформлення таких товарів, до складу податкового кредиту на підставі належним чином оформленої митної декларації, то при списанні імпортованих товарів такий платник зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з митної вартості ввезених товарів.

Враховуючи, що у разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку, то при нарахуванні податкових зобов’язань за п. 198.5 ст. 198 ПКУ на товари, що були ввезені на митну територію України, у графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» зведеної податкової накладної зазначаються дати та номери митних декларацій, відповідно до яких нараховуються податкові зобов’язання.

/ІПК від 06.12.2018 р. № 5129/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 

ПН з помилкою у коді товару згідно з УКТ ЗЕД

Податкова накладна, що містить помилки у коді товару згідно з УКТ ЗЕД, не дає змоги ідентифікувати здійснену операцію, а тому не може бути підставою для віднесення сум ПДВ, зазначених у ній, до податкового кредиту.

Якщо при складанні податкової накладної було допущено помилку у коді товару згідно з УКТ ЗЕД, така помилка може бути виправлена шляхом складання постачальником товарів/послуг розрахунку коригування до цієї податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає обов’яз­ковій реєстрації в ЄРПН.

/ІПК від 06.12.2018 р. № 5130/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Ремонт автомобіля за рахунок страхових виплат

З приводу порядку формування зобов’язань з ПДВ у разі здійснення ремонту транспортного засобу за рахунок страхових виплат від страхової компанії, що виплачуються страховою компанією безпосередньо на рахунок виконавця ремонтних робіт, ДФС України зазначила, що операція страхової компанії з виплати страхового відшкодування не є об’єктом оподаткування ПДВ.

При цьому операція з постачання послуг із ремонту автомобіля є об’єктом оподаткування ПДВ. Отже, платник податку, який виконує такий ремонт, на дату, що сталася раніше (отримання страхового відшкодування в рахунок оплати вартості ремонту транспортного засобу або фактичного надання послуг із ремонту транспортного засобу), визначає податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з договірної вартості ремонту та зобов’язаний скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою операцією.

/ІПК від 06.12.2018 р. № 5131/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 

Постачання послуг з оренди: наслідки відступлення права вимоги орендарем

Операція з відступлення первісним орендарем права вимоги новому орендарю не спричиняє податкових наслідків з ПДВ для орендодавця. Орендодавець на дату заміни орендаря у зобов’язанні не коригує податкові зобов’язання з ПДВ, визначені на дату отримання ним суми попередньої оплати, оскільки відсутні законодавчо визначені підстави для такого коригування, та не складає податкову накладну на нового орендаря, оскільки податкова накладна вже складена на дату першої події за операцією з постачання послуг із оренди (отримання суми попередньої оплати від первісного орендаря).

/ІПК від 07.12.2018 р. № 5165/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 

Зарахування передоплати за одним договором в рахунок оплати іншого

Якщо постачальником — платником ПДВ на дату отримання попередньої (авансової) оплати за договором № 1 були визначені податкові зобов’язання з ПДВ та надалі за домовленістю сторін попередня (авансова) оплата за цим замовленням зараховується в рахунок оплати товарів/послуг за договором № 2, то постачальник — платник ПДВ має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання такої попередньої (авансової) оплати, та зменшити нараховану суму податкових зобов’язань з ПДВ.

Складання такого розрахунку коригування здійснюється на дату підписання документа, на підставі якого кошти, отримані за договором № 1, будуть зараховані в рахунок оплати вартості товарів/послуг за договором № 2.

У графі 2.1 «Код причини» такого розрахунку коригування зазначається умовний код причини коригування, який відповідає причині коригування «Повернення товару або авансових платежів».

/ІПК від 06.12.2018 р. № 5132/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 

Продаж земельної ділянки, на якій знаходиться об’єкт нерухомості

Операція банку з постачання земельної ділянки, вартість якої визначена окремо від будівлі/споруди, що розташована на такій земельній ділянці, звільняється від оподаткування ПДВ відповідно до пп. 197.1.21 ст. 197 ПКУ незалежно від того, в рамках одного або двох договорів відбувається така операція з постачання.

/ІПК від 07.12.2018 р. № 5144/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 

Зарахування від’ємного значення ПДВ в рахунок погашення боргу з інших платежів

Сума від’ємного значення податку зараховується у зменшення суми податкового боргу з ПДВ, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ), у частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації з ПДВ.

У разі відсутності податкового боргу з ПДВ сума від’ємного значення податку:

  • підлягає бюджетному відшкодуванню на поточний рахунок платника податку (за відповідною заявою платника податку);
  • та/або зараховується у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів (у тому числі мита (додаткового імпортного збору)), що сплачуються до Держбюджету;
  • та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

/ІПК від 07.12.2018 р. № 5143/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 

Постачання послуг з охорони здоров’я

Операції з постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, звільняються від оподаткування ПДВ незалежно від того, кому такі послуги надаються — юридичним чи фізичним особам, за винятком послуг, перерахованих у підпунктах «а» — «о» пп. 197.1.5 ст. 197 ПКУ, які підлягають оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку.

/ІПК від 06.12.2018 р. № 5128/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 

Придбання товарів комісіонером у нерезидента у митному режимі імпорту

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8 ст. 187 ПКУ.

Податкові зобов’язання щодо комісійної винагороди у комісіонера відповідно до п. 187.1 ст. 187 ПКУ виникають у загальному порядку за правилом першої події: або за датою отримання винагороди від комітента на поточний рахунок, або за датою підписання акта наданих послуг. При цьому база оподаткування визначається відповідно до вимог п. 188.1 ст. 188 ПКУ.

/ІПК від 07.12.2018 р. № 5160/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 

Постачання об’єкта житлового фонду в рахунок погашення боргових зобов’язань

У разі якщо замовник самостійно не здійснював будівництва житла (об’єкта житлового фонду), а залучав до його будівництва іншу особу, то операція такої особи з надання замовнику послуг із спорудження житла є операцією з першого постачання житла, яка оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою. Якщо після введення готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) в експлуатацію та отримання замовником правовстановлюючих документів на таке житло замовник здійснює операцію з реалізації об’єктів житлового фонду (в тому числі і в рахунок погашення боргових зобов’язань, які виникли у зв’язку з виходом учасника — фізичної особи зі складу учасників замовника), то для цілей оподаткування ПДВ така операція є операцією з другого постачання житла, яка підлягає звільненню від оподаткування ПДВ на підставі пп. 197.1.14 ст. 197 ПКУ.

/ІПК від 06.12.2018 р. № 5127/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Виплата доходу за синдикованим кредитним договором

ДФС України повідомлено, що резидент-позичальник при виплаті доходу за синдикованим кредитним договором організатору синдикованого кредиту застосовує преференції міжнародного чинного договору в частині доходів такого організатора та, враховуючи те, що бенефіціарність інших власників доходу (учасників синдикованого кредиту) та країни їх резиденції не встановлено, не застосовує преференції міжнародних договорів з країнами резиденції інших учасників-кредиторів відносно доходів таких учасників.

/ІПК від 11.12.2018 р. № 5185/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Поворотна фіндопомога

ДФС України при розгляді питання щодо податкових наслідків операції з отримання платником податку на прибуток поворотної фіндопомоги, наданої учасником підприємства — фізичною особою — нерезидентом, зазначила таке.

ПКУ не передбачено коригування фінрезультату до оподаткування на різниці, що виникають за операціями з отримання фіндопомоги на поворотній основі. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 11.12.2018 р. № 5184/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Різниці при нарахуванні амортизації

ДФС України роз’яснено, що оскільки малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) не відносяться до основних засобів, то різниці за такими активами не виникають. У рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації основних засобів або нематеріальних активів без урахування амортизації МНМА.

/ІПК від 07.12.2018 р. № 5158/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

Утримання прибудинкової території ОСББ та ЖБК

ДФС України повідомлено, що у разі якщо утримання прибудинкової території передбачено статутними документами ОСББ та ЖБК як один із напрямів основної діяльності таких організацій, то витрати, понесені на обслуговування будинку та прилеглої до нього прибудинкової території, відповідно до вимог нормативів та правил згідно із законодавством, можуть здійснюватися ними у статусі неприбуткової організації.

Діяльність ОСББ та ЖБК із прибирання прилеглих до інших будинків територій, фінансування видатків на оплату послуг з обслуговування таких територій, найму працівників для виконання робіт щодо їх обслуговування та сплата податків за власника (землекористувача) таких земельних ділянок вважатимуться порушенням вимог, визначених пп. 133.4.2 ст. 133 ПКУ. У разі недотримання неприбутковою установою вимог, встановлених п. 133.4 ст. 133 ПКУ, така установа підлягає виключенню з Реєстру неприбуткових установ та організацій з визначенням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств.

/ІПК від 07.12.2018 р. № 5141/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Збільшення/зменшення фінрезультату на суму дебіторської заборгованості

ГУ ДФС у Донецькій області повідомлено, що у разі списання дебіторської заборгованості, яка відповідає/не відповідає ознакам, встановленим пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ, щодо якої не створено резерв сумнівних боргів, фінрезультат до оподаткування підлягає збільшенню на суму списаної заборгованості.

При цьому зменшення фінрезультату здійснюється лише на суму дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ, чинним на дату її списання, незалежно від того, чи створено резерв сумнівних боргів за такою заборгованістю.

/ІПК від 07.12.2018 р. № 5139/ІПК/05-99-12-03-16/

Врахування від’ємного значення минулих податкових періодів

ДФС України пояснила, що фінрезультат до оподаткування зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Платники податку на прибуток застосовують різницю, передбачену пп. 140.4.2 ст. 140 ПКУ, незалежно від обсягу річного доходу за останній річний звітний період та прийнятого рішення щодо некоригування фінрезультату до оподаткування на всі різниці, визначені розділом III Кодексу. Для відображення цієї суми передбачено рядок 3.2.4 додатка РІ «Різниці» до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом МФУ від 20.10.2015 р. № 897.

Крім того, такому платнику необхідно подати Звіт про суми податкових пільг. Оскільки річний дохід платника податку не перевищує 20 млн грн, то для нього встановлений річний податковий (звітний) період відповідно до пп. «в» п. 137.5 ст. 137 ПКУ, і платник визначає суму пільги з податку на прибуток у Звіті про суми податкових пільг, що подається за рік.

/ІПК від 07.12.2018 р. № 5138/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Надання платних послуг бюджетною науковою установою

ДФС України зазначено, що державна бюджетна наукова установа, внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, не сплачує податок на прибуток підприємств з доходів, отриманих від надання платних послуг згідно з нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність відповідних організацій, за умови, що кошторисом бюджетної установи передбачено отримання таких надходжень і вони використовуються нею виключно для фінансування діяльності такої неприбуткової організації у встановленому порядку. У разі недотримання неприбутковою установою вимог, встановлених п. 133.4 ст. 133 ПКУ, така установа підлягає виключенню з Реєстру неприбуткових установ та організацій з визначенням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств.

/ІПК від 06.12.2018 р. № 5114/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Витрати у відрядженні

ГУ ДФС у Харківській області дотримується думки, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти, отримані платником податку від роботодавця на відрядження або під звіт за умови дотримання усіх вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 ПКУ. Цей дохід також не є об’єктом оподаткування ВЗ.

Водночас у разі якщо працівником придбання товарів (робіт, послуг) здійснено не за рахунок попередньо виданих юридичною особою (роботодавцем) коштів під звіт, то дохід, виплачений цьому працівнику за реалізовані (продані) товари (роботи, послуги), включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід та оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних підставах.

/ІПК від 10.12.2018 р. № 5166/ІПК/20-40-13-02-11/

Відступлення майнових прав

ГУ ДФС у м. Києві зазначило, що у разі якщо внаслідок відступлення права вимоги за договором про участь у фонді фінансування будівництва виникає позитивна різниця між сумою коштів, отриманих платником податку від такого відступлення та сумою коштів внесених таким платником до цього фонду, то сума вказаної різниці включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується ПДФО і ВЗ на загальних підставах.

/ІПК від 10.12.2018 р. № 5167/Ц/26-15-13-06-12-ІПК/

Оподаткування доходу директора товариства

Дохід у вигляді заробітної плати або винагороди, який виплачується учаснику товариства (директору) на підставі укладеного трудового (цивільно-правового) договору, оподатковується ПДФО і ВЗ на загальних підставах та є базою нарахування ЄСВ.

/ІПК від 10.12.2018 р. № 5168/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Компенсація на користь споживача

Якщо грошова сума у вигляді компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання нараховується на користь споживача — фізичної особи оператором системи розподілу, то такий оператор має виконати усі функції податкового агента, визначені ПКУ.

/ІПК від 10.12.2018 р. № 5169/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Іноземний дохід у вигляді подарованих акцій

ДФС України дійшла висновку, що у разі отримання платником податку — фізичною особою — резидентом іноземного доходу (у вигляді подарованих акцій та від продажу інвестиційних активів — цінних паперів іноземної компанії) сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та самостійно сплатити ПДФО за ставкою 18 % і ВЗ 1,5 %.

/ІПК від 10.12.2018 р. № 5170/С/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Доходи на підставі судового рішення

Підприємство як податковий агент зобов’язане нарахувати, утримати та сплатити ПДФО та ВЗ з доходів, нарахованих на підставі рішення суду, — середній заробіток за час вимушеного прогулу, моральна шкода, кошти на оплату правової допомоги.

/ІПК від 10.12.2018 р. № 5180/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Маркування імпортованих алкогольних напоїв у ємностях понад 5 л

ДФС України повідомлено, що маркуванню підлягають усі алкогольні напої, які реалізуються в Україні, як вироблені в Україні, так і ті, що імпортуються в Україну, із вмістом спирту етилового понад 8,5 % об’ємних одиниць та розлиті у споживчу тару, в тому числі алкогольні напої в інших ємностях місткістю більш як 5 л.

/ІПК від 07.12.2018 р. № 5154/6/99-99-12-02-02-15/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Валютні кошти

ГУ ДФС у Харківській області роз’яснило, що враховуючи те, що розподільчі рахунки використовуються банківськими установами при перерахуванні певних видів доходів в іноземній валюті на поточні рахунки клієнтів як транзитні, то до складу доходу платника єдиного податку включається сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок в гривнях від обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України. Валютні кошти перераховуються у гривні за офіційним курсом Нацбанку України на дату надходження їх на валютний рахунок ФОП. При цьому розрахунок курсової різниці, яка виникає при продажу іноземної валюти фізичної особи — підприємця, та включення такої курсової різниці до доходу платника єдиного податку нормами ПКУ не передбачено.

/ІПК від 07.12.2018 р. № 5150/ІПК/20-40-13-02-11/

Надання в оренду декількох об’єктів нерухомості

ГУ ДФС у Харківській області нагадало, що якщо фізична особа — підприємець — платник єдиного податку здійснює здавання в оренду власного нерухомого майна, то в графі «Місце провадження господарської діяльності» заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються всі адреси розташування нерухомого майна, яке буде здаватися в оренду.

/ІПК від 07.12.2018 р. № 5152/ІПК/20-40-13-02-11/

Страхова діяльність

ГУ ДФС у м. Києві повідомило, що якщо суб’єкт господарювання здійснює господарську діяльність страхового агента з виду діяльності «Діяльність страхових агентів і брокерів» (КВЕД 66.22) та не порушує інші вимоги щодо перебування на спрощеній системі оподаткування, то така фізична особа — підприємець може бути платником єдиного податку третьої групи.

/ІПК від 10.12.2018 р. № 5175/ІПК/26-15-13-06-09/

Надання нерухомості в оренду

ГУ ДФС у Донецькій області нагадало, що фізична особа — підприємець, яка здійснює діяльність з надання в оренду власної нерухомості, не має права перебувати на спрощеній системі оподаткування, якщо загальна площа нежитлових приміщень (включаючи тимчасові споруди торговельного призначення), які надаються в оренду, перевищує 300 м2.

/ІПК від 10.12.2018 р. № 5179/ІПК/05-99-13-07/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Користування землею за договором емфітевзису

ГУ ДФС у Херсонській області вважає, що фізична особа, власник земельної ділянки, який надає цю ділянку платнику єдиного податку четвертої групи на підставі договорів емфітевзису не має права на звільнення від сплати земельного податку на підставі п. 281.3 ст. 281 ПКУ, оскільки користування земельною ділянкою на підставі укладеного договору емфітевзису не відноситься до орендних відносин.

/ІПК від 10.12.2018 р. № 5173/ІПК/21-22-12-04-11/

РРО

Розрахунки у безготівковій формі

ГУ ДФС у Вінницькій області зазначено, що при здійсненні торгівлі виключно у безготівковій формі через установи банку (за умови відсутності оплати із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) та якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються, РРО не застосовуються.

/ІПК від 06.12.2018 р. № 5137/ІПК/02-32-14-05/