Новини

Порядок отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера зазнає змін

15.01.2019 / 13:45

Мінфін на офіційному сайті оприлюднив власний проекту наказу «Про затвердження Змін до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера».

Документом, зокрема, до уповноваженого (схваленого) експортера, окрім підприємства-експортера, юридичної особи, віднесено фізичну особу ‒ підприємця.

Для отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера мають виконуватися такі критерії:

здійснення зовнішньоекономічних експортних операцій з товарами преференційного походження;

відсутність до дня звернення до митниці із заявою про отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера порушень правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодами, виявлених за результатом верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів про походження (перевезення) товару з України та/або декларацій;

товар, який експортується, відповідає правилам визначення преференційного походження товарів, установленим угодами.

Крім того, подовжено із 30 до 90 календарних днів з дня отримання заяви строк надання митницею підприємству-експортеру статусу уповноваженого (схваленого) експортера.

Уточнено, що доповнення інформаційного аркуша новою(ими) товарною(ими) позицією(ями) УКТ ЗЕД здійснюється митницею за заявою уповноваженого (схваленого) експортера відповідно до вимог цього Порядку.

Передбачено зміни до Розділу IV «Права та обов’язки уповноваженого (схваленого) експортера».

Так, у новій редакції викладено:

пункт 5 — «Уповноважений (схвалений) експортер зобов’язується виконувати вимоги, зазначені в угоді(ах), щодо заборони відшкодування (зменшення) або звільнення від сплати мит на матеріали, що не походять з держав Сторін угод(и) та були використані під час виробництва продуктів»;

пункт 7 — «Уповноважений (схвалений) експортер зобов’язаний у порядку, встановленому статтями 345 — 355 Митного кодексу України, забезпечити органу доходів і зборів проведення документальних перевірок, пов’язаних з виробництвом товару(ів), на який(і) оформлено декларацію(ії) при експорті з України».

До того ж подовжено з 10 до 14 календарних днів строк надання уповноваженим (схваленим) експортером на запит митниці копії декларації та документів, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України, експортованого(их) відповідно до митної декларації.

Зміни торкнулися й розділу V «Права та обов’язки митниці». Зокрема, пункт 3 викладено в такій редакції: «Митниця здійснює нагляд за використанням наданого статусу шляхом затребування у нього документів, наведених у пунктах 4 та 5 розділу IV цього Порядку».

Також пропонується доповнити новим пунктом 4 такого змісту: «За запитом митного органу країни ввезення товару проводить верифікацію (перевірку достовірності) декларації(й) у порядку, встановленому постановою Кабінетом Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1029 «Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України».

Крім того, додатки 1, 2 до Порядку запропоновано викласти у новій редакції, а додатки 3, 4 до Порядку виключити.