Новини

Строки звітування та сплати єдиного податку «спрощенцями»

17.01.2019 / 09:00

ДФС у Закарпатській області нагадало про строки декларування та сплатити єдиного податку підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування.

Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування, відображаються в податковій декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (далі — декларація), затвердженій наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 578, яка подається у строки відповідно до ст. 296 ПКУ:

  • для платників єдиного податку першої та другої груп у строки, встановлені для річного податкового періоду, тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року (за 2018 р. — 01.03.2019 р.);
  • для платників єдиного податку третьої групи у строки, встановлені для квартального податкового періоду, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу (у 2019 р. — 11 лютого, 10 травня, 9 серпня, 11 листопада).

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Зазначена норма передбачена п. 49.20 ст.49 ПКУ.

Платники першої та другої групи сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Платники єдиного податку третьої групи сплачують його протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації за податковий (звітний) квартал (у 2019 р. — 19 лютого, 20 травня, 19 серпня, 19 листопада).  При цьому необхідно пам’ятати, що відповідно до норм ПКУ, якщо останній день сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, термін сплати податків і зборів не переноситься.

ДФС у Закарпатській області