Новини

Річний перерахунок ПДВ: коли провадиться та як відобразити у декларації за останній звітний період 2018 р.

17.01.2019 / 15:00
Річний перерахунок ПДВ: коли провадиться та як відобразити у декларації за останній звітний період 2018 р.

Річний перерахунок ПДВ  є завершальною річною процедурою для платників ПДВ та проводиться відповідно до п. 199.4 ст. 199 ПКУ, якщо у звітному році платник ПДВ:

здійснював операції, як оподатковувані ПДВ за ставками 0 %, 7 %, 20 %, так і неоподатковувані ПДВ;

використовував придбані (виготовлені) товари (послуги) або необоротні активи частково в операціях, що оподатковуються ПДВ, а частково в операціях, що не оподатковуються ПДВ.

Такі платники ПДВ повинні протягом року нараховувати податкові зобов’язання виходячи з долі використання товарів (послуг), необоротних активів у неоподатковуваних ПДВ операціях, яку було розраховано за наслідками минулого року (або звітного періоду, в якому вперше почали здійснюватись як оподатковувані, так і неоподатковувані ПДВ операції).

За наслідками року таким платникам ПДВ необхідно:

перерахувати долю використання вже за наслідками цього року;

відкоригувати суму податкових зобов’язань, нарахованих у поточному році виходячи вже з нового розміру долі використання;

відобразити результати перерахунку в декларації з ПДВ за останній звітний період року та в бухгалтерському обліку.     

Перерахунок ПДВ не робиться, якщо в звітному році платник ПДВ:

здійснював або тільки оподатковувані постачання товарів (послуг), або тільки постачання, які не оподатковуються ПДВ;

здійснював як оподатковувані, так і неоподатковувані ПДВ постачання, але не використовував у них одночасно придбані товари (послуги) та необоротні активи. Тобто не використовував одні й ті самі товари (послуги, необоротні активи) частково в оподатковуваних постачаннях, а частково — в постачаннях, які не оподатковуються ПДВ.     

Також перерахунок не проводиться при здійсненні таких операцій, як:

реорганізація (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб згідно з пп. 196.1.7 ст. 196 Кодексу;

постачання відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів тощо;

постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету (пп. 197.1.28 ст. 197 Кодексу);

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги (п. 197.11 ст. 197 Кодексу);

надання телекомунікаційних послуг оператором телекомунікацій у частині здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення на благодійні цілі (п. 197.24 ст. 197 Кодексу).

постачання товарів платником ПДВ — боржником для погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, погодженого на підставі ст. 6 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»від 14.05.1992 р. № 2343-XII (п. 46 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу).

Звертаємо увагу на те, що перерахунок проводиться лише за тими необоротними активами, які були придбані до 01.07.2015 р. та використовуються частково у неоподатковуваних, а частково в оподатковуваних ПДВ операціях (п. 42 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ). Перерахунок за такими необоротними активами здійснюється за наслідками одного, двох, трьох календарних років, наступних за роком, в якому вони почали використовуватись (введені в експлуатацію). Результати перерахунку за такими необоротними активами відображаються в таблиці 3 додатка 7 до Декларації з ПДВ.

Перерахунок за необоротними активами, придбаними після 01.07.15 р., не робиться. За ними перераховуються умовні податкові зобов’язання, нараховані згідно з п. 199.1 ст. 199 Кодексу, в таблиці 2 додатка 7 до Декларації з ПДВ, але тільки за наслідками року їх придбання або зміни напрямку використання.

В декларації за останній звітний період 2018р. (грудень або IV квартал) результати річного перерахунку ПДВ відображаються незалежно від факту реєстрації РК в ЕРПН так

коригування податкових зобов’язань — в рядках 4.1 та 4.2 декларації (відповідно до ставки) зі знаком «–» або «+» та в спеціальному рядку таблиці 1 додатка 1;

коригування податкового кредиту, який було сформовано за необоротними активами, придбаними до 01.07.2015 р. — в рядку 15.