Новини

Як надаються декретні, якщо жінка продовжує працювати після настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

28.01.2019 / 14:30
Як надаються декретні, якщо жінка продовжує працювати після настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Відповідно до вимог ст. 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» роботодавець як страхувальник зобов’язаний надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення.

Тимчасова непрацездатність у зв’язку із вагітністю та пологами працівниці засвідчується листком непрацездатності встановленої форми, що видається лікувальним закладом, у якому зазначається лише період непрацездатності, впродовж якого працівник потребує звільнення від роботи на 126 календарних днів.

Відповідно до вимог статей 2, 17 Закону України «Про відпустки» на підставі медичного висновку жінкам за місцем роботи надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю: до пологів — 70 календарних днів та після пологів — 56 календарних днів (70 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів) починаючи з дня пологів.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається за волевиявленням жінки, в межах періоду, визначеного у листку непрацездатності. Відповідно до умов частини першої ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами втрата заробітної плати (доходу) застрахованій особі компенсується у формі матеріального забезпечення — допомоги по вагітності та пологах. Рішення про призначення допомоги по вагітності та пологах приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, з врахуванням визначеної у наказі роботодавця тривалості періоду відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, на підставі листка непрацездатності.

Чинним законодавством не передбачено право одночасного отримання працівником виплат за загальнообов’язковим соціальним страхуванням та заробітної плати за виконану роботу. Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі за фактичний період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Таким чином, якщо працівниця продовжить виконувати роботу за займаною посадою, допомога по вагітності та пологах надаватиметься за час фактичного перебування у відпустці у зв’зку з вагітністю та пологами, в межах періоду, зазначеного у листку непрацездатності, без урахування днів, за які їй нараховано заробітну плату за виконану роботу. Зазначені умови забезпечуються поданням працівницею заяви, листка непрацездатності та наказом роботодавця про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Роботодавець зобов’язаний забезпечувати здійснення достовірного обліку виконуваної працівником роботи. Фактичний період перебування працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами має відображатись в обліку відпрацьованого робочого часу.

Управління Держпраці у Хмельницькій області

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42