Новини

До 1 лютого потрібно зареєструватися у Фонді соціального захисту інвалідів, якщо кількість працюючих збільшилась

31.01.2019 / 09:15
До 1 лютого потрібно зареєструватися у Фонді соціального захисту інвалідів, якщо кількість працюючих збільшилась

Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю (далі — Порядок) затверджено постановою Кабміну від 31.01.07 р. № 70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Реєстрація роботодавців  відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів (далі – відділення Фонду) проводиться безоплатно.

Відповідно до Порядку новостворені роботодавці та підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, що використовують найману працю, де кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у відділенні Фонду до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих.

Роботодавець, у якого змінилася назва чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові чи місце реєстрації проживання фізичної особи — підприємця, подає до відповідного відділення Фонду заяву, копії свідоцтва про державну реєстрацію та довідки протягом десяти робочих днів після державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи чи зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця.

Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним документів, зазначених у Порядку, а в разі надсилання їх поштою — дата на поштовому штемпелі.

Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) відділенню Фонду відповідну заяву за формою, що затверджена наказом Мінпраці від 14.03.07 р. № 98, та копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи — підприємця (далі — свідоцтво).

Підприємства, установи, організації, які повністю утримуються за рахунок  коштів державного або місцевих бюджетів, подають також копію довідки про включення їх до реєстру неприбуткових установ, виданої територіальним органом ДФС України (далі — довідка).

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, разом із заявою, копіями свідоцтва та довідки подають відомості про такі підрозділи.

Господарські об’єднання, утворені відповідно до статті 19 Закону України від 21.03.91 р. № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», разом із заявою, копіями свідоцтва та довідки подають:

  • копію установчого договору та/або статуту господарського об’єднання;
  • перелік підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання;
  • копії свідоцтв підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання.

Оригінали документів пред’являються під час подання заяви. У разі надсилання заяви поштою копії документів засвідчуються нотаріально. Якщо роботодавець не зареєстрований у відповідному відділенні Фонду, але надає звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів, то він може перед поданням звіту (до 1 березня) зареєструватися.

Управління Держпраці в Івано-Франківській області

«Гарячі лінії»

Дата: 24 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42