Новини

Чи подається Звіт про КО, якщо відомості, які зазначаються у звіті, є державною таємницею

11.02.2019 / 16:50

Суспільні відносини, пов’язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захисту національної безпеки України, регулюються Законом України від 21.01.94 р. № 3855-ХІІ «Про державну таємницю» (далі — Закон № 3855).

Згідно з ст. 1 Закону № 3855 державною таємницею (далі також — секретна інформація) є вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому Законом № 3855, державною таємницею і підлягають охороні державою.

Реквізитом матеріального носія секретної інформації, що засвідчує ступінь секретності цієї інформації, вважається гриф секретності.

Засекречуванням матеріальних носіїв інформації вважається введення у встановленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної інформації шляхом надання відповідного грифу секретності документам, виробам або іншим матеріальним носіям цієї інформації.

Форму Звіту про контрольовані операції (далі — Звіт) та Порядок складання Звіту (далі — Порядок) затверджено наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8.

Згідно з п. 4 розділу І Порядку Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатка, які є невід’ємною частиною Звіту.

У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною (сторонами) контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану(і) операцію(ії). У інформації до додатка наводиться інформація про ознаки пов’язаності платника податків із відповідним контрагентом відповідно 
до пп. 14.1.159 ст. 14 ПКУ.

Поряд з цим на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, платники податків протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту подають документацію з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті (пп. 39.4.4 ст. 39 ПКУ).

Вимоги щодо інформації, яка має міститись у документації з трансфертного ціноутворення визначені у пп. 39.4.6 ст. 39 ПКУ.

Водночас неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 ПКУ тягне за собою накладення штрафу (штрафів) (п. 120.3 ст. 120 ПКУ).

Порядок не передбачає особливостей заповнення Звіту за операціями, інформація про які містить державну таємницю.

Тому з метою узгодження питання, порушеного у зверненнях про державну таємницю, платнику податку доцільно звертатись до контролюючого органу за індивідуальною податковою консультацією, яка відповідно до ст. 52 ПКУ має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Це дасть можливість узгодити питання з урахуванням фактичних обставин справи для конкретного випадку.

За матеріалами ЗІР, категорія 137.07