Новини

Як оформлювати банківські операції до запровадження валютних новацій — 2019

13.02.2019 / 15:30

Відповідно до норм  Закону України від 21.06.2018 р. № 2473-VІІІ «Про валюту і валютні операції», який введено в дію 07.02.2019 р., нерезидентам гарантуються усі права, надані резидентам у сфері здійснення валютних операцій, у тому числі право відкривати рахунки в українських фінустановах та здійснювати через такі рахунки валютні операції з урахуванням обмежень, визначених цим Законом та іншими законами України.

Нацбанк пiдготував вiдповiднi змiни до нормативно-правових актiв, зокрема проект постанови Правлiння Нацбанку «Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України», який мiстить проект Iнструкцiї про порядок вiдкриття i закриття рахункiв клiєнтiв та кореспондентських рахункiв банкiв-резидентiв i нерезидентiв (далi — Iнструкцiя).

Донабрання чинності  зазначеними змінами Нацбанк рекомендував оформлювати банківські операції таким чином:

1. Банк відкриває поточний рахунок юрособі-нерезиденту, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2 до Інструкції № 492). У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов'язково зазначається мета відкриття рахунку (для здійснення інвестицій в Україну, для здійснення підприємницької діяльності в Україні, для проведення операцій без здійснення підприємницької діяльності в Україні);

копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юрособи/документа, що свідчить про реєстрацію юрособи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок,/документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі видачі юрособою-нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

копії документа, що підтверджує взяття юрособи-нерезидента на облік у ДФС як платника єдиного внеску, у разі якщо юридична особа — нерезидент використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску.

2. Під час відкриття нових рахунків клієнтам (як резидентам, так і нерезидентам) подання до банку картки із зразками підписів, засвідчених нотаріально, не вимагається. Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатись рахунком клієнта, та документи, що підтверджують повноваження цих осіб, подаються/надсилаються до банку в паперовій/електронній формі (засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем) у порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

3. Банк зобов'язаний надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку платника податків — клієнта банку та проводити видаткові операції за рахунком такого клієнта в порядку, визначеному ст. 69 ПКУ.

Нацбанк також зауважив, що відповідно до вимог, передбачених ст. 6 Закону № 1702 та Положенням № 417, банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законом, забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та розробляти критерії ризиків, виявляти відповідно до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу факт належності клієнта або особи, що діє від його імені, до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб тощо, а також здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів з використанням ризик-орієнтованих підходів.

/Лист НБУ від 07.02.2019 р. № 57-0007/7109/

«Гарячі лінії»

Дата: 18 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42