Новини

Який комплект фінзвітності подавати до декларації з прибутку

26.02.2019 / 19:00
Який комплект фінзвітності подавати до декларації з прибутку

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 ПКУ платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

Фінансова  звітність,  що складається  та  подається  відповідно до п. 46.2 ст. 46 ПКУ платниками податку на прибуток, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід’ємною частиною.

Загальні вимоги щодо подання фінансової звітності, настанови щодо її структури та мінімальні вимоги щодо її змісту встановлено Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» (далі – МСБО 1).

Згідно з п. 10 МСБО 1 повний комплект фінансової звітності має містити такі складові:

  • звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
  • звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; 
  • звіт про зміни у власному капіталі за період; 
  • звіт про рух грошових коштів за період; 
  • примітки, які містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення;
  • порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду;
  • звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного попереднього періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли він перекласифіковує статті своєї фінансової звітності. 

Звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави не є складовими фінансової звітності і, відповідно, обов’язку подання таких звітів до контролюючих органів разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств законодавством не визначено.

Більше інформації щодо складових фінансової звітності — в листі ДФС від 19.02.2019 р. № 5491/7/99-99-15-02-01-17.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42