Новини

Україна готує законодавче підґрунтя для боротьби з виведенням прибутку з-під оподаткування

28.02.2019 / 10:00

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 0216 «Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування».

Документ підготовлено з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для того, щоб Багатостороння конвенція набрала чинності.

Ратифікація Багатосторонньої конвенції дозволить Україні виконати кроки 6 «Недопущення зловживання пільгами, передбаченими двосторонніми угодами» та 14 «Удосконалення процедури взаємного узгодження шляхом вирішення спорів» мінімального стандарту Плану дій BEPS, які є обов’язковими до виконання для України, а також одночасно внести необхідні зміни до всіх діючих міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування.

Багатостороння конвенція містить положення, обов’язкові для виконання кожною державою, яка її підписала, та містить перелік факультативних норм, застосування яких до кожної окремої угоди буде залежати від рішення кожної з держав.

Окрім положень, які є обов’язковим для застосування, Україна також планує застосовувати до своїх угод такі положення Багатосторонньої конвенції:

1. Положення про порядок оподаткування доходів від відчуження акцій або прав участі суб’єктів господарювання, вартість яких одержується переважно з нерухомого майна (ст. 9 Конвенції): застосовується норма про оподаткування зазначеного доходу за місцем знаходження нерухомості, за умови, що володіння цими акціями виконувалось хоча б в одному з 365 днів, що передують угоді, а також застосовується до акцій або прав участі у партнерстві або трасті.

2. Положення про постійні представництва.

2.1. Протидія ухиленню від сплати податків постійними представництвами, розташованими у третіх юрисдикціях (ст. 10 Багатосторонньої конвенції).

Зазначеним положенням передбачено незастосування переваг (звільнень), передбачених угодами, стосовно порядку оподаткування постійного представництва, розташованого в третій юрисдикції, якщо ставка податку в цій юрисдикції нижче 60 % від податку, який було б стягнено в першій згаданій державі з такого виду доходу, якби таке постійне представництво було розташоване в першій згаданій державі. (Тобто положення передбачає право держави – джерела доходу оподатковувати дохід постійного представництва, який звільняється від оподаткування у державі резиденства головного офісу або оподатковується за зниженими ставками у державі, в якій розташоване це постійне представництво).

2.2. Штучне уникнення статусу постійного представництва шляхом:

- агентських домовленостей та подібних стратегій (ст. 12 Багатосторонньої конвенції): посилення норм щодо застосування договорів комісій передбачає  створення постійного представництва у випадках, коли діяльність здійснюється агентом, який систематично укладає контракти від імені підприємства або грає основну роль в їх укладенні;

-  винятків, передбачених для окремих видів діяльності (ст. 13 Багатосторонньої конвенції): положення передбачає звуження визначення поняття «підготовча та допоміжна діяльність». Економічна діяльність не призводить до створення постійного представництва у випадках, перелічених в угодах, та якщо діяльність не має постійного характеру. Також цією нормою заборонено розділення на окремі види діяльності, які можуть трактуватись як діяльність, яка має допоміжний або підготовчий характер з метою уникнення створення постійного представництва;

-  розділення контрактів (ст. 14 Багатосторонньої конвенції): положення передбачає заборону поділу контрактів за часом. Норма спрямована на запобігання штучного поділу контрактів для окремих видів діяльності з метою уникнення створення постійного представництва.

Багатостороння конвенція не змінює тексту міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування, а застосовується разом з чинними договорами, модифікуючи їх положення.

«Гарячі лінії»

Дата: 12 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42