Новини

Виборчі комісії: оплата праці, ЄСВ та звітність

18.03.2019 / 16:30

«Вісник» №10(1010), від 16 березня 2019

Як оплачується праця членів виборчих комісій, чи є така робота роботою за трудовим договором, як нараховується ЄСВ виборчими комісіями та подається звітність? Про все це — далі.

АКЦЕНТИ
Формування виборчою комісією складу виборчих комісій не є прийняттям осіб на роботу. Виконання членом виборчої комісії своїх обов’язків у виборчій комісії (у тому числі на платній основі) не є роботою за трудовим договором та відбувається не на постійній основі, а упродовж чітко визначеного періоду. Виборча комісія, як і решта бюджетних установ, здійснює нарахування ЄСВ та подає обов’язкову звітність.

 

Оплата праці членів виборчих комісій

Виборчі комісії утворюються та ліквідуються за правилами, визначеними постановою № 11.

Питання оплати праці членів територіальних виборчих комісій визначено в законодавстві про вибори (ст. 40 Закону № 474, ст. 47 Закону № 4061, ст. 28 Закону № 595, ст. 61 Закону № 5475).

Формування комісією чи відповідною територіальною виборчою комісією за поданням визначених суб’єктів складу територіальних виборчих комісій не є прийняттям осіб на роботу. Так само припинення у визначених законом порядку та випадках повноважень членів відповідних виборчих комісій не є звільненням їх з роботи. Члени територіальних виборчих комісій у трудові правовідносини ні з Центральною виборчою комісією, ні з територіальними виборчими комісіями не вступають та не є працівниками таких комісій.

Виконання членом територіальної виборчої комісії своїх обов’язків у виборчій комісії (у тому числі на платній основі) не є роботою за трудовим договором та відбувається не на постійній основі, а упродовж чітко визначеного періоду.

При цьому для членів територіальних виборчих комісій на час виборчого процесу з підготовки та проведення відповідних місцевих виборів зберігається місце роботи та середній заробіток (ст. 119 КЗпП).

Оплата праці члена виборчої комісії, комісії всеукраїнського референдуму, звільненого від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, не може бути нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи. У разі коли середня заробітна плата члена виборчої комісії, комісії всеукраїнського референдуму за основним місцем роботи нижча від розміру мінімальної заробітної плати, розмір оплати праці такого члена комісії визначається з огляду на вимоги постанови № 966. У разі коли місячна заробітна плата нижча від визначеного законом розміру мінімальної заробітної плати, заробітна плата встановлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

Порядок оплати праці члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, визначено постановою № 687.

За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар, а в разі їх відмови — інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше ніж три особи), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше ніж дві особи) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору, укладеного між ними та виборчою комісією. Підставою для укладення цивільно-правового договору є рішення виборчої комісії про виконання членами виборчої комісії повноважень на платній основі.

Для членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, розмір оплати праці не може бути нижчим від середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не вищим від розміру заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради.

Розмір оплати праці члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату її нарахування.

Отже, в виборчих комісіях працюють особи за умови укладання договору ЦПХ або на умовах залучення.

ЄСВ

Виборчі комісії беруться на облік в контролюючих органах як бюджетні установи, оскільки їх фінансування здійснюється за рахунок коштів Держбюджету України.

Виборча комісія, як і решта бюджетних установ, здійснює нарахування ЄСВ та подає обов’язкову звітність відповідно до вимог Закону про ЄСВ:

  • нараховує ЄСВ на суму заробітної плати кожної застрахованої особи за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі;
  • базою для нарахування ЄСВ для роботодавців, які використовують працю фізичних осіб на умовах цивільно-правового договору, є винагорода, що виплачується такій фізичній особі за виконання робіт (надання послуг);
  • ЄСВ сплачується не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом (календарним місяцем);
  • звітність подається за місцем взяття на облік відповідно до Порядку № 435.

Звітність

Звіт з ЄСВ (форма № Д4) формується на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується ЄСВ.

Таблиця 5

Якщо з членом виборчої комісії уклали договір ЦПХ, то цю інформацію про особу слід відобразити в таблиці 5 звіту з ЄСВ. Реквізити 12 — 15, 18 та 19 таблиці 5 для осіб, з якими укладено договір ЦПХ, не заповнюються.

Осіб, які залучені до роботи в виборчих комісіях і з якими не укладали угоди ЦПХ, в таблиці 5 звіту з ЄСВ не відображають.

Таблиця 6

У цій таблиці звіту з ЄСВ членів виборчої комісії, які уклали договір ЦПХ або залучені до роботи, відображають з кодом застрахованої особи «64».

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Закон № 474 — Закон України від 05.03.99 р. № 474-XIV «Про вибори Президента України». Закон № 595 — Закон України від 14.07.2015 р. № 595-VIII «Про місцеві вибори». Закон № 4061 — Закон України від 17.11.2011 р. № 4061-VI «Про вибори народних депутатів України». Закон № 5475 — Закон України від 06.11.2012 р. № 5475-VI «Про всеукраїнський референдум». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435. Постанова № 11 — Постанова Центральної виборчої комісії від 24.01.2012 р. № 11 «Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі». Постанова № 687 — постанова КМУ від 08.09.2015 р. № 687 «Питання оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди». Постанова № 966 — постанова КМУ від 28.07.2004 р. № 966 «Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму»