Новини

Огляд відповідей ДФС (березень, частина І)

19.03.2019 / 09:30

«Вісник» №10(1010), від 16 березня 2019

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР

Питання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.27

Окремі норми щодо відповідальності платників ПДВ

 

Яка відповідальність застосовуюється до платника податку, якщо за операцією з постачання товарів/послуг податкову накладну не складено та податкові зобов’язання не відображено?

У разі якщо за операцією з постачання товарів/послуг податкову накладну не складено (але мала бути складена) та податкові зобов’язання не відображено, контролюючим органом визначаються суми податкового зобов’язання, що тягне за собою накладання на платника податків штрафу в розмірі 25 % від суми визначеного податкового зобов’язання при повторному визначенні — 50 %. Крім того, застосовується фінансова відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 50 % суми податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих за операцією з постачання товарів/послуг, яка передбачена п. 1201.2 ст. 1201 ПКУ. При цьому у разі реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення, штрафні санкції, передбачені абзацом другим п. 1201.2 ст. 1201 ПКУ та п. 1201.1 ст. 1201 ПКУ, не застосовуються. Якщо після спливу 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення, відсутня реєстрація в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування, на платника податку накладається штраф в розмірі 50 % від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, а після реєстрації такої накладної в ЄРПН застосовуватимуться штрафи, передбачені п. 1201.1 ст. 1201 ПКУ (залежно від кількості днів прострочки). При цьому керівники та інші посадові особи продавця несуть адміністративну відповідальність згідно зі ст. 1631 КпАП

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.18

Особливості оподаткування нерезидентів

 

Яку суму податку на доходи нерезидента необхідно сплатити до бюджету (у гривнях з копійками чи у гривнях без копійок) у разі утримання податку з доходу нерезидента у гривнях з копійками, але відображенням в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств з відповідним округленням за загальновстановленими правилами, та чи застосовуватиметься штраф, якщо сплачена до бюджету сума податку є меншою, ніж задекларована в декларації?

Сума податків з доходів нерезидентів, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період, відображається платниками у додатку (додатках) ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (далі — декларація).

Декларація заповнюється на підставі первинних документів, складених відповідно до бухгалтерського обліку, у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Враховуючи те, що в інтегрованій картці платника нарахування здійснюються на підставі даних декларації (рядок 25 декларації), то при сплаті податку на доходи нерезидента до бюджету платник має врахувати, що у рядку 25 декларації відображається сума податку з відповідним округленням. У разі недостатньо сплачених платником податку коштів на погашення задекларованої суми податку на доходи нерезидента застосовується штраф згідно зі ст. 127 ПКУ

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.10

Оподаткування інвестиційного прибутку

 

Як оподатковується дохід фізособи — резидента від продажу корпоративних прав на території України, якщо такий дохід надходить із-за кордону?

У разі отримання фізособою — резидентом доходу з джерелом виплати за межами України — іноземного доходу, зокрема, доходу від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується за ставкою 18 %, при цьому такий резидент зобов’язаний подати до 1 травня року, що настає за звітним, річну податкову декларацію про майновий стан і доходи

103.12

Оподаткування процентів

 

Як оподатковується ПДФО дохід фіз­особи у вигляді відсотків (дисконту) від володіння облігаціями?

Відповідно до пп. 164.2.8 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, пасивні доходи (крім зазначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 ст. 165 ПКУ). Термін «пасивні доходи» для цілей розділу ІV ПКУ означає, зокрема, доходи, отримані у вигляді відсотків (дисконту), отриманих власником облігації від їх емітента відповідно до закону (пп. 14.1.268 ст. 14 ПКУ). Підпунктом 167.5.1 ст. 167 ПКУ визначено, що ставка податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюється у розмірі 18 %. Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати ПДФО із суми такого доходу за його рахунок

103.13

Оподаткування дивідендів

 

Чи включаються до загального річного оподатковуваного доходу фізособи — резидента нараховані, але не виплачені суми дивідендів з іноземним джерелом походження?

До загального річного оподатковуваного доходу фізособи — резидента не включаються нараховані, але не виплачені суми дивідендів з іноземним джерелом походження

103.24

Порядок заповнення та подання податкової декларації фізичними особами

 

В якому рядку декларації про майновий стан і доходи фізособа зазначає загальний обсяг доходу платника єдиного податку, отриманого в результаті провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування?

Загальний обсяг доходу фізособи — платника єдиного податку, отриманого в результаті провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування згідно з розділом XIV ПКУ, станом на кінець звітного (податкового) року зазначається у рядку 11.1 розділу III «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу» податкової декларації про майновий стан і доходи

 

Як в декларації про майновий стан і доходи зазначається сума доходів від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)?

Сума доходів від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), що включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку зазначається у рядку 10.3 розділу II «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» податкової декларації про майновий стан і доходи

 

В яких рядках декларації про майновий стан і доходи зазначається сума доходів від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна, що включається (не включається)
до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу?

Cума доходів від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна, що включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зазначається у рядку 10.2 розділу II «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» податкової декларації про майновий стан і доходи.

Доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна, які не підлягають оподаткуванню, зазначаються у рядку 11.2 розділу III «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації

 

В якому рядку декларації про майновий стан і доходи фізособою зазначаються суми доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі зарплати у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-трудовими договорами?

Суми доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктами 164.2.1, 164.2.2 ст. 164 ПКУ, зазначаються фізичною особою у рядку 10.1 розділу ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації про майновий стан і доходи

 

Як в декларації про майновий стан і доходи зазначається сума інвестиційних прибутків, отриманих фізособою від операцій з інвестиційними активами, крім зазначених у пп. 170.2.8 ст. 170 ПКУ?

Сума інвестиційних прибутків зазнчається у рядку 10.4 розділу ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації про майновий стан і доходи. У разі отримання таких прибутків разом з декларацією заповнюється та подається додаток Ф1 до декларації. У графі 3 рядка 10.4 декларації вказується значення рядка 3.1 додатка Ф1 до декларації; у графах 4, 5 рядка 10.4 декларації вказуються значення рядків 4.1, 5.1 додатка Ф1 до декларації; у графах 6, 7 рядка 10.4 декларації вказуються значення рядків 4.2, 5.2 додатка Ф1 до декларації

 

Як в декларації про майновий стан і доходи зазначається сума іноземних доходів, отриманих фізособою з джерел за межами України?

Сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до п. 170.11 ст. 170 ПКУ, зазначається фізособою у рядку 10.6 розділу ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації про майновий стан і доходи. У графі 3 рядка 10.6 декларації вказується сума іноземних доходів, перерахована у гривнях, з урахуванням норм п. 164.4 ст. 164 ПКУ; у графі 6 рядка 10.6 декларації вказується сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %; у графі 7 рядка 10.6 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %

 

В якому рядку декларації
про майновий стан і доходи зазначається сума інших доходів,
що не підлягають оподаткуванню?

Загальна сума інших доходів, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу відповідно до ст. 165 ПКУ, зазначається у рядку 11.3 розділу III «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації про майновий стан і доходи

ПОДАТОК НА ДОХОДИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

104.05

Порядок визначення витрат

 

В якому звітному періоді фізособа — підприємець на загальній системі оподаткування включає до складу витрат сплачену суму ЄСВ (поквартально чи при проведенні остаточного річного розрахунку)?

Фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування має право включити до складу витрат суму сплаченого за квартал ЄСВ за фактом сплати, за умови її документального підтвердження, оскільки зобов’язана сплачувати ЄВ за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який він сплачується

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

106.02

Об’єкт оподаткування

 

Як оподатковується будівля (споруда) сільськогосподарського товаровиробника, частка якої здається її власником в оренду, лізинг, позичку?

Якщо частка будівлі (споруди) сільськогосподарського товаровиробника (юридичної та фізичної особи), віднесена до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, здається їх власником в оренду, лізинг, позичку, то така будівля (споруда) оподатковується податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на загальних підставах

106.07

Порядок обчислення суми податку

 

Який тип нерухомості відображається у колонці 2 додатка 2 до декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у разі якщо складові частини об’єкта нежитлової нерухомості — майнового комплексу різні за своїм функціональним призначенням?

У колонці 2 «Код типу об’єкта» додатка 2 до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відображається відповідний тип (код) складових частин майнового комплексу, який визначається на підставі документів про право власності з урахуванням їх класифікаційних ознак та функціонального призначення відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000

 

Який порядок обчислення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у разі отримання об’єкта житлової нерухомості у спадщину після смерті його власника?

Для фізичної особи, яка отримала об’єкт житлової нерухомості у спадщину після смерті його власника, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, обчислюється контролюючим органом за місцем її податкової адреси (місцем реєстрації), починаючи з місяця, в якому вона набула право власності

 

Як заповнюється порядковий номер Розрахунку у додатках 1 та 2 до декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

 

У додатках 1 та 2 до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки зазначається порядковий номер Розрахунку (арабськими цифрами), починаючи з одиниці, послідовно за порядком зростання.  Загальна кількість розрахунків (додатків) дорівнює значенню рядка 7 Декларації та залежить від кількості органів місцевого самоврядування, на території адміністративно-територіальних одиниць яких розташовано об’єкти нерухомого майна

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

107.04

Порядок визначення доходу та його склад

 

Чи є доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку суми податків та зборів (в тому числі туристичного збору), утриманих (нарахованих) ним під час здійснення функцій податкового агента?

Згідно з п. 292.10 ст. 292 ПКУ не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

108.02

Четверта група

 

108.02.04

Порядок нарахування та строки сплати

 

Яка нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення (середня по області чи за кожною земельною ділянкою окремо) використовується юридичними особами — платниками єдиного податку четвертої групи для обчислення податкових зобов’язань з єдиного податку на 2019 р.?

Для обчислення податкових зобов’язань з єдиного податку на 2019 р. юридичними особами — платниками єдиного податку четвертої групи використовується нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь: ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) за кожною земельною ділянкою окремо.

При цьому для отримання інформації щодо нормативної оцінки земельних ділянок необхідно звертатися до територіальних підрозділів Держгеокадастру за місцем розташування земельних ділянок

108.02.06

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування

 

В який термін контролюючий орган надає юридичній особі письмову вмотивовану відмову у реєстрації платником єдиного податку четвертої групи?

Контролюючий орган за місцем обліку (місцезнаходженням) юридичної особи надає письмову вмотивовану відмову у реєстрації платником єдиного податку четвертої групи та включення до Реєстру платників єдиного податку четвертої групи протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкових декларацій з єдиного податку четвертої групи

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.13

Гранична сума розрахунків та її обмеження у національній валюті

 

Чи поширюється обмеження щодо граничної суми розрахунків, встановлене у розмірі до 50 000 грн уключно, на розрахунки суб’єкта господарювання з фізичними особами на виплати, пов’язані з оплатою праці?

Обмеження щодо граничної суми розрахунків, встановлене у розмірі до 50 000 грн уключно, не поширюється на розрахунки суб’єкта господарювання з фізичними особами на виплати, пов’язані з оплатою праці

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

112.01

Платники податку

 

Хто є платником орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності та повинен подавати податкову декларацію з плати за землю, якщо юридична особа (ФОП), що орендує земельну ділянку, уклала договір суборенди на цю земельну ділянку?

Оскільки плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (іншої форми не передбачено), а платником орендної плати є орендар земельної ділянки, то юридична особа (фізична особа — підприємець), що орендує земельну ділянку та уклала договір суборенди на цю земельну ділянку, сплачує орендну плату за зазначену земельну ділянку та подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію з плати за землю

112.05

Порядок обчислення та подання податкової декларації

 

Чи подається звіт про суми податкових пільг за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території
та/або на території населених пунктів на лінії зіткнення?

Суб’єкти господарювання, які не нараховують та не сплачують земельний податок за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, та за земельні ділянки (крім земель сільськогосподарського призначення), що розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення, які знаходяться в населених пунктах, що містяться у переліках, затверджених розпорядженням КМУ від 07.11.2014 р. № 1085-р, подають звіт про суми податкових пільг за такі земельні ділянки до контро­люючого органу за місцем своєї реєстрації

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

120.01

Платники податку

 

Хто є платником екологічного податку за здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення у разі здачі в оренду такого стаціонарного джерела забруднення?

Платником екологічного податку за здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення у разі використання орендованих стаціонарних джерел забруднення  є орендар стаціонарного джерела забруднення, який безпосередньо здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. При цьому п. 240.7 ст. 240 ПКУ встановлено, що не є платниками податку за викиди двоокису вуглецю суб’єкти, зазначені у п. 240.1 ст. 240 ПКУ, якими здійснюються такі викиди в обсязі не більше 500 тонн за рік

 

Хто є платником екологічного податку за викиди стаціонарними джерелами забруднення, якщо суб’єкт господарювання орендує нежитлове (житлове) приміщення в будівлі з автономною системою опалення (котел), яка належить фізичній особі (громадянину) або іншому суб’єкту господарювання?

У разі утворення забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря при згоранні палива (газу, мазуту тощо), яке використовується для роботи автономної системи опалення (котла), платником екологічного податку за викиди стаціонарними джерелами забруднення є суб’єкт господарювання (орендодавець — юридична особа або фізична особа — підприємець) — власник автономної системи опалення (котла), яка використовується для опалення будівлі, в тому числі коли в одній будівлі знаходяться декілька орендарів. При цьому п. 240.7 ст. 240 ПКУ встановлено, що не є платниками податку за викиди двоокису вуглецю суб’єкти, зазначені у п. 240.1 ст. 240 ПКУ, якими здійснюються такі викиди в обсязі не більше 500 тонн за рік. Фізична особа (громадянин), яка не є суб’єктом господарювання (орендодавець) — власник автономної системи опалення (котла), яка використовується для опалення будівлі, що здається нею в оренду одному або декільком суб’єктам господарювання, не є платником екологічного податку. При цьому суб’єкти господарювання — орендарі будівлі або приміщень будівлі є платниками екологічного податку за викиди стаціонарними джерелами забруднення у випадках, коли ними укладено договори на придбання (постачання) палива для автономних систем опалення (котлів) орендованих будівель

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

132.02

Об’єкт оподаткування

 

Як оподатковується військовим збором інвестиційний прибуток від продажу фізособою інвестиційних активів юрособі?

Якщо операції з інвестиційними активами здійснюються з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, то у цьому випадку інвестиційний прибуток підлягає оподаткуванню військовим збором під час виплати доходу платнику податку, що не звільняє платника податків від подання річної податкової декларації.

В інших випадках фізична особа — резидент повинна визначити фінансовий результат операцій з інвестиційними активами та самостійно сплатити суму військового збору, зазначену в поданій нею податковій декларації.

При цьому юридична особа виступає як податковий агент лише в частині відображення військового збору у формі № 1ДФ

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

133.01

Порядок оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов’язань
та інших рішень органів ДФС України

 

У які строки та до якого органу ДФС подається скарга на податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу?

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби — з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог п. 44.6 ст. 44 ПКУ) протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Якщо відповідно до ПКУ контролюючий орган самостійно визначає грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження рішень контролюючого органу протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення-рішення (рішення) контролюючого органу.

Строки подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення контролю­ючого органу можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених п. 102.6 ст. 102 ПКУ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

140.05

Інші загальні питання

 

В який термін контролюючий орган надає на звернення (запит) СГ копії податкових повідомлень-рішень або податкових вимог, актів камеральних перевірок, листів або інших документів як надісланих СГ, так і вручених йому особисто або його представнику?

Відповідь на такі звернення (запити тощо) надається контролюючим органом у строки, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами, зокрема ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» — для надання відповіді на звернення, ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» — для надання відповіді на запит на отримання публічної інформації

ПЕРЕМІЩЕННЯ (ПЕРЕСИЛАННЯ) ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ГРОМАДЯНАМИ ТА ЇХ МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

214.05

Інші питання

 

Чи повинна транслітерація П.І.Б. в реєстраційних документах на транспортний засіб особистого користування при перетині митного кордону України відповідати транслітерації П.І.Б. в документах, що посвідчують особу, якщо розбіжності П.І.Б. державною мовою відсутні?

У випадку подання громадянином контролюючому органу в пункті пропуску повного комплекту документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів відповідно до заявленого митного режиму, а також коли у зазначених документах немає розбіжностей в написанні державною мовою П.І.Б. цього громадянина, підстави у наданні контролюючим органом відповідній особі відмови в пропуску транспортного засобу особистого користування через митний кордон України відсутні

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

301.04

Порядок обчислення та сплати єдиного внеску (загальні питання)

301.04.01

Порядок обчислення та сплати єдиного внеску роботодавцями

 

На яку суму заробітної плати працівника — особи з інвалідністю, який працює у ФОП, нараховується єдиний внесок, якщо її розмір не перевищує розміру мінімальної заробітної плати?

Якщо розмір заробітної плати працівника — особи з інвалідністю, який працює у фізичної особи — підприємця, де застосовується ставка 8,41 %, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, то нарахування єдиного внеску здійснюється роботодавцем на суму фактично нарахованої заробітної плати такому працівнику

301.10

Інші питання

 

В який термін контролюючий орган погоджує платнику єдиного внеску довідку за формою згідно з додатком 2 до Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати?

Контролюючий орган погоджує довідку не пізніше 15 днів від дня отримання звернення

           

 

 

«Гарячі лінії»

Дата: 24 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42