Новини

Екоподаток за викиди двоокису вуглецю: як задекларувати

28.03.2019 / 09:30

З 1 січня 2019 року набрали чинності зміни до ПКУ в частині екологічного податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами у атмосферне повітря (далі — податок за викиди двоокису вуглецю).

Зокрема, встановлено відповідний критерій для виключення з кола платників податку за викиди двоокису вуглецю — не є платниками суб’єкти, якими здійснюються такі викиди в обсязі не більше 500 т за рік (п. 240.7 ст. 240 ПКУ).

У разі якщо річний обсяг викидів двоокису вуглецю перевищує 500 тонн за рік, суб’єкти зобов’язані зареєструватися платниками податку за викиди двоокису вуглецю у податковому (звітному) періоді, в якому відбулося таке перевищення. Такі платники зобов’язані скласти та подати податкову звітність, нарахувати та сплатити податок за викиди двоокису вуглецю за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення, у порядку, передбаченому ПКУ.

Разом з тим база оподаткування податком за викиди двоокису вуглецю за результатами податкового (звітного) року зменшується на обсяг таких викидів у розмірі 500 т за рік (п. 242.4 ст. 242 ПКУ).

Для підтвердження обсягу викидів двоокису вуглецю до органів ДФС за місцезнаходженням стаціонарного джерела викидів подається копія форми статистичної звітності №2-ТП (повітря) за 2018 рік (лист ДФС України від 16.01.2019 р. № 1422/7/99-99-12-03-04-17). Вперше копія статистичного звіту до контролюючих органів ДФС подається разом із декларацією екологічного податку за IV квартал 2018 року. При цьому застосування штрафних санкцій за неподання чи несвоєчасне подання (разом з податковою декларацією екологічного податку) до контролюючого органу копії статистичної звітності 2-ТП (повітря) (річна) нормами ПКУ не передбачено.

Крім того, з 1 січня 2019 року підвищено ставку податку за викиди двоокису вуглецю з 0,41 гр. до 10 грн за 1 т (п.243.4 ст.243 ПКУ).

Відповідно до Закону України від 22 листопада 2018 року №2621- VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» з 1 січня 2019 року надходження податку за викиди двоокису вуглецю у повному обсязі належать загальному фонду Державного бюджету України і обліковуються за окремим кодом бюджетної класифікації, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами і доповненнями)  — код 19011000 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення».

Форма податкової декларації екологічного податку (далі – декларація) затверджена наказом Мінфіну України від 17.08.2015 р. № 715.

Невід’ємною частиною декларації є додатки (розрахунки). Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюється у додатку 1 до декларації.

До затвердження в установленому порядку змін до декларації у частині відображення особливостей декларування податкових зобов’язань з Податку за викиди двоокису вуглецю податкові зобов’язання з цього податку обчислюються та декларуються у 2019 році (в тому числі за ІV квартал 2018 року) в окремому додатку 1 до декларації.     

Податкові зобов’язання з Податку за викиди двоокису вуглецю за ІV квартал 2018 року мають бути відображені в окремому додатку 1 до декларації, в якому зазначається фактичний обсяг викидів двоокису вуглецю у ІV кварталі 2018 року та ставка податку за викиди двоокису вуглецю, яка діяла у 2018 році (0,41 грн за 1 т).

 При декларуванні податкових зобов’язань з податку за викиди двоокису вуглецю за відповідні звітні (податкові) періоди 2019 року застосовується  наведений нижче алгоритм.

Так,  у додатку 1 до декларації зазначаються:

        у р. 4.1 — показники за І квартал 2019 року;

        у р. 4.2 — показники за ІІ квартал 2019 року;

        у р. 4.3 — показники за ІІІ квартал 2019 року;

        у р. 4.4 — показники за ІV квартал 2019 року;

        у р. 4.5 — показники для обчислення податкових зобов’язань з Податку за викиди двоокису вуглецю за звітний квартал, що підлягають нарахуванню;

        у колонці 2 рядків 4.1 — 4.5 — код двоокису вуглецю, визначений додатком 7 до декларації  — 243.4.001;

        у колонці 3 рядків 4.1 — 4.4 — фактичний обсяг викидів двоокису вуглецю за І — ІV квартали звітного року.

У рядку 4.5 зазначаються показники для обчислення податкових зобов’язань, що підлягають нарахуванню за звітний квартал, починаючи з того кварталу, у якому відбулося перевищення граничного обсягу викидів, а саме:

        у колонці 2 рядка 4.5 — код двоокису вуглецю 243.4.001,

        у колонці 3 рядка 4.5 — обсяг викидів двоокису вуглецю, що є базою оподаткування за звітний квартал (при цьому база оподаткування за звітний квартал, у якому відбулося перевищення граничної норми викидів, обчислюється як різниця між фактичним обсягом викидів за такий звітний квартал та величиною граничного обсягу викидів — 500 т, а у наступних звітних періодах, після досягнення граничної норми викидів, зазначається фактичний обсяг викидів, що здійснено за звітний квартал);

        у колонці 4 рядка 4.5 — ставка податку у розмірі 10,00 грн за 1 т;

        у колонці 5 рядка 4.5 — обчислена сума податкового зобов’язання за звітний (податковий) квартал;

        у рядку 4 колонки 5 — сума податку, що підлягає нарахуванню за звітний (податковий) квартал.

За матеріалами ГУ ДФС у Рівненській області

«Гарячі лінії»

Дата: 6 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42