Новини

Чи буде податковий кредит, якщо ПН складено лише на частину поставленого товару? Як виправити помилку?

04.04.2019 / 15:30
Чи буде податковий кредит, якщо ПН складено лише на частину поставленого товару? Як виправити помилку?

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Для виправлення помилок, допущених в обов’язкових реквізитах податкової накладної, розрахунок коригування складається на дату виявлення помилки.

Тобто у разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг:

  • постачальник повинен збільшити податкові зобов’язання в податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає дата складення розрахунку коригування;
  • покупець має право збільшити податковий кредит на підставі розрахунку коригування, своєчасно зареєстрованого в ЄРПН, у податковій декларації з ПДВ за той звітний (податковий) період, в якому його складено, або за будь-який наступний звітний (податковий) період, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати його складення. Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то покупець має право збільшити податковий кредит у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН, або будь-якого наступного звітного (податкового) періоду, але не пізніше ніж через 1095 днів з дати його складення.

Якщо постачальником складено податкову накладну не на повний обсяг поставленого товару, а лише на його частину, то має місце помилка, допущена при складанні податкової накладної, яка підлягає виправленню шляхом складання розрахунку коригування, яким податкова накладна з неправильно вказаним обсягом поставки має бути виведена в «нуль». При цьому постачальник зобов’язаний скласти нову податкову накладну на дату фактичного відвантаження товару на повний обсяг відвантаженого товару.

Також слід зазначити, що сума ПДВ, зазначена у податковій накладній, яка була складена з помилкою, зокрема, вказано неправильну кількість товару, в результаті чого обраховано неправильно обсяг постачання та суму ПДВ, не може бути включена до складу податкового кредиту.

Сума ПДВ, зазначена у правильно складеній податковій накладній, включається до складу податкового кредиту протягом 1095 календарних днів з дати її складання за умови своєчасної реєстрації в ЄРПН.

Якщо податкова накладна зареєстрована в ЄРПН несвоєчасно, то сума ПДВ, зазначена у такій податковій накладній, до складу податкового кредиту може бути включена починаючи з дати реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН і до сплину терміну 1095 календарних днів з дати її складання.

/ІПК від 29.03.2019 р. № 1331/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/