Новини

Деякі документи дозвільного характеру планують замінити деклараціями

10.04.2019 / 17:30

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 10206 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку бізнесу шляхом оптимізації регулювання провадження окремих видів господарської діяльності.

Документ передбачає удосконалення і суттєве розширення застосування декларативного принципу провадження господарської діяльності, внаслідок чого 5 документів дозвільного характеру замінюються деклараціями (переводяться на декларативний принцип).

Законопроектом пропонується внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів:

Закон України «Про захист економічної конкуренції»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»:

- визначити термін «декларація щодо провадження господарської діяльності» (ст. 1);

- скасовувати процедуру реєстрації декларації (ст. 4);

- поширити застосування декларації на всю сферу провадження господарської діяльності (завдяки чому суб’єкт господарювання зможе підтверджувати не лише наявність відповідної матеріально-технічної бази, але й кваліфікацію персоналу та інші умови відповідності його господарської діяльності вимогам законодавства (ст. ст. 1, 4);

- визначити загальний базовий порядок подання декларації щодо провадження господарської діяльності та внесення дозвільними органами запису про її отримання до Єдиного державного реєстру (ст. ст. 4, 6).

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»:

- уточнити відомості про дату надходження декларації щодо провадження господарської діяльності, які вносяться до Єдиного державного реєстру (ст. 9).

Земельний кодекс України:

- замінити дозвіл на зняття та переміщення ґрунтового покриву земельної ділянки на відповідну декларацію;

- передбачити розроблення і затвердження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, рекомендацій з належного зняття і переміщення ґрунтового покриву земельних ділянок, збереження і раціонального використання їх родючого шару ґрунту (ст. 168).

Закон України «Про охорону праці»:

- замінити дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки пропонується замінити на декларацію відповідності вимогам законодавства з охорони праці (ст. ст. 21, 33, 39).

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»:

- замінити дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, на декларацію щодо провадження господарської діяльності (ст. 16).

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

- замінити сертифікат суб’єкта оціночної діяльності на декларацію суб’єкта оціночної діяльності (ст .ст. 5, 18, 19, 20, 22, 23);

Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»:

- скасувати повноваження з видачі дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок — положення цього закону приводяться у відповідність із положеннями законопроекту щодо заміни такого дозволу на декларацію (див. зміни до ст. 168 Земельного кодексу України).

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»:

- замінити дозвіл на утримання диких тварин у неволі на декларацію (ст. 8 та ст. 301).

Кодекс України про адміністративні правопорушення:

- встановити адміністративну відповідальність за зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без подання декларації (у зв’язку із заміною дозволу на зняття ґрунтового покриву на декларацію), а також збільшити розміри штрафів за такі правопорушення (ст. 53-3 КУпАП);

- запровадити адміністративну відповідальність за провадження господарської діяльності без подання декларації щодо провадження господарської діяльності, необхідність подання якої встановлена законом для здійснення певного виду господарської діяльності або дій щодо провадження господарської діяльності, а також за порушення встановлених законодавством строків подання такої декларації та внесення недостовірної та/або не в повному обсязі інформації у таку декларацію (ст. 164 КУпАП).

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»:

- скасувати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок (№ 41);

- скасувати дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (№ 48);

- скасувати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності (№ 124);

- скасувати дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях (№ 144).

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42