Новини

Передача права користування земельною ділянкою на баланс платника, уповноваженого на ведення обліку за договором про спільну діяльність: чи є ПДВ

18.04.2019 / 11:30

За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників (стаття 1130 Цивільного кодексу України).

Відповідно до підпункту «г» підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу з метою оподаткування ПДВ постачанням послуг є передача результатів; виконаних робіт, наданих послуг платнику податку, уповноваженому згідно з договором вести облік результатів спільної діяльності без утворення юридичної особи, а також їх повернення таким платником податку після закінчення спільної  діяльності.

Постачанням товарів вважається передача (внесення) товарів (у тому числі необоротних активів) як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також їх повернення (підпункт «г» підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Пунктом 180.1 статті 180 Кодексу встановлено, що для цілей оподаткування платником ПДВ є особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи.

При цьому відповідно до підпункту «б» пункту 185.1 статті 185 Кодексу об’єктом оподаткування є операції з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Відповідно до підпункту 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 Кодексу не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб.

При здійсненні спільної (сумісної діяльності) передача товарів (робіт, послуг) на окремий баланс платника податку, уповноваженого договором вести  облік результатів такої спільної діяльності, вважається постачанням таких | товарів (робіт, послуг).

Таким чином, операції з передачі товарів/послуг (у тому числі права користування орендованою земельною ділянкою) на окремий баланс платника податку, уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної діяльності, а також їх повернення є об'єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 11.04.2019 р. №1554/ІПК/26-15-12-01-18/

«Гарячі лінії»

Дата: 24 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42