Новини

Коли можна не застосовувати коригування фінрезультату

30.04.2019 / 09:00

ДФС України пояснила, що платник податку на прибуток підприємств має право один раз в будь-якому році безперервної сукупності років, в кожному з яких розмір доходу не перевищує 20 млн грн, прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені розділом III ПКУ, та зазначити про прийняття такого рішення у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за такий податковий (звітний) рік.

/ІПК від 19.04.2019 р. № 1715/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/