Новини

Послуги ОСББ: чи коригується фінрезультат на податкові різниці?

03.05.2019 / 09:00
Послуги ОСББ: чи коригується фінрезультат на податкові різниці?
«Вісник» № 16 (1016), від 26 квітня 2019

Від редакції

ДФС роз’яснено, що у разі якщо платник податку на прибуток як власник нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках сплачує рахунки на управління будинку та за послуги, надані ОСББ, які є неприбутковими організаціями, що внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, то фінрезультат податкового (звітного) періоду такого підприємства збільшується на суму 30 % вартості робіт та послуг, придбаних у таких неприбуткових організацій. Виключення передбачені для випадків, коли сума вартості робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
Позиція є цілком обґрунтованою. Лише не варто забувати про коректне документальне підтвердження операцій з придбання послуг у неприбуткової організації (с. 19).

Послуги ОСББ: фінрезультат при сплаті підприємством рахунків збільшується на суму 30 % вартості

Індивідуальна податкова консультація від 28.03.2019 р. № 1311/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення, яке було направлено на погодження Головним управлінням ДФС у Запорізькій області, щодо оподаткування податком на прибуток підприємств операцій зі сплати рахунків на управління будинку та послуги підприємством, яке є власником нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), у межах компетенції повідомляє.

Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, на підставі абзацу першого пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу, є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг (крім операцій, зазначених у пункті 140.2 та підпункті 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних, зокрема, у неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ, Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів і неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону.

Згідно з підпунктом 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі — неприбуткова організація), що одночасно відповідає вимогам, встановленим цим підпунктом.

Підпунктом 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що до неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу і не є платниками податку на прибуток підприємств, віднесені, зокрема, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захист їхніх прав та виконання обов’язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначаються Законом України від 29 листопада 2001 року № 2866-ІІІ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», зі змінами та допов­неннями (далі — Закон № 2866).

Статтею 1 Закону № 2866 встановлено, що об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі — об’єднання) — це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Згідно з частиною четвертою ст. 4 Закону № 2866 основна діяльність об’єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.

Відповідно до ст. 21 Закону № 2866 до складових коштів об’єднання відносяться, зокрема, внески і платежі співвласників.

Статтею 21 Закону № 2866 також передбачено, що порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами об’єднання відповідно до законодавства та статуту об’єднання.

Згідно з частиною першою ст. 22 Закону № 2866 для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, теплопостачання і опалення, вивезення побутових відходів, об’єднання за рішенням загальних зборів має право:

 • задовольняти зазначені потреби самостійно шляхом самозабезпечення;
 • визначати управителя, виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з якими усі співвласники укладають відповідні договори;
 • виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг.

Отже, якщо підприємство як власник нежитлових приміщень в багатоквартирних будинках сплачує рахунки на управління будинку та послуги, надані об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, які є неприбутковими організаціями, що внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, то відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду такого підприємства збільшується на суму 30 відсотків вартості робіт та послуг, придбаних у таких неприбуткових організацій, крім випадків, коли сума вартості робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Водночас наголошуємо, що кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин потребує комплексного аналізу документів та матеріалів, що дозволяють ідентифікувати предмет запиту.

<…>

За роз’ясненням щодо документального підтвердження у бухгалтерському обліку витрат зі сплати рахунків, наданих об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку на управління будинку та послуги, підприємству, яке є власником нежитлових приміщень в таких об’єднаннях, при визначенні фінансового результату до оподаткування доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Послуги ОСББ: не здійснювати коригування можна за умови дотримання відповідних вимог

Олександр ЗОЛОТУХІН, консультант з бухгалтерського та податкового обліку

У вищенаведеній ІПК було розглянуто ситуацію, де підприємство є власником нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках, в яких створені ОСББ. Останні належать до неприбуткових організацій і надають послуги з управління будинку та інші подібні послуги. Підприємство такі послуги оплачує. Отже, підприємство придбаває послуги у неприбуткових організацій.

ДФС, розглядаючи зазначену ситуацію, дійшла виснов­ку про те, що фінрезультат податкового (звітного) періоду підприємства збільшується на суму 30 % вартості робіт та послуг, придбаних у таких неприбуткових організацій, крім випадків, коли сума вартості робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Мінімальна заробітна плата з 01.01.2019 р. становить 4 173 грн. Отже, якщо у 2019 році придбали протягом року на суму до 104 325 грн (4 173 х 25), збільшувати фінрезультат не потрібно, а якщо на більшу суму — потрібно. Наприклад, придбали на суму 110 000 грн. Оскільки 110 000 грн більше 104 325 грн, фінрезультат потрібно збільшити на 33 000 грн (110 000 х 30 %).

Слід зауважити, що обсяг придбань слід розраховувати за придбаннями в усіх неприбуткових організацій, а не за кожною окремо. Наприклад, в ОСББ протягом 2019 року придбано послуг на 50 000 грн, а в іншої організації — на 60 000 грн. У сумі придбано послуг у неприбуткових організацій на 110 000 грн (50 000 + 60 000). Маємо перевищення дозволеної межі, тому потрібно здійснювати коригування.

Збільшення фінрезультату відображається у рядку 3.1.6 додатка РІ до декларації з податку на прибуток підприємств і включається до розрахунку значення рядка 03 РІ декларації.

Щодо документального підтвердження операцій з придбання у неприбуткової організації, податківці порекомендували звернутися до Мінфіну: «За роз’ясненням щодо документального підтвердження у бухгалтерському обліку витрат зі сплати рахунків, наданих об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку на управління будинку та послуги, підприємству, яке є власником нежитлових приміщень в таких об’єднаннях, при визначенні фінансового результату до оподаткування доцільно звернутись до Міністерства фінансів України».

На думку автора, в цьому разі мають бути два документи:

 • перший має підтверджувати факт отримання послуг. Як правило, це акт приймання-передачі наданих послуг. Хоча договором між ОСББ і підприємством може бути погоджено інший документ (наприклад, рахунок на оплату послуг);
 • другий має підтверджувати неприбутковий статус ОСББ. Пунктом 8 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабміну від 13.07.2016 р. № 440, передбачено, що такий статус може підтверджуватися рішенням про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формою додатка 2 до цього Порядку. У зв’язку з цим підприємство може отримати від ОСББ копію такого рішення.

Крім того, п. 12 зазначеного Порядку встановлено, що відомості, які містяться в Реєстрі неприбуткових установ та організацій, можна проглянути на офіційному веб-сайті ДФС. Інформація з реєстрів ДФС оприлюднюється у відкритій частині електронного сервісу «Електронний кабінет платника» у вкладці «Реєстр неприбуткових установ та організацій» за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/registers/non-profit. Тож підприємство може просто переглянути відповідну інформацію в Реєстрі, роздрукувати її і додати до акта/рахунку.

Дозволимо собі прокоментувати важливі моменти, про які не було зазначено у вищенаведеній консультації.

Так, абзацом п’ятим пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ передбачено, що вимоги цього підпункту не застосовуються платником податку, якщо:

 • операція не є контрольованою та 
 • сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту.

Тобто платник податку може взагалі не здійснювати коригування, якщо дотримається зазначених вимог.

Очевидно, що операції підприємства — платника податку з ОСББ — неприбутковою організацією не є контрольованими, адже однією з умов контрольованих операцій є здійснення господарських операцій з нерезидентом (пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ). А ОСББ є резидентом. Отже, перша вимога виконується.

Особливості виконання другої вимоги розглянуто у категорії 102.13 ЗІР, де дано відповідь на запитання: «Як здійснюється платником податку на прибуток підтвердження суми витрат на придбання товарів/послуг у неприбуткових організацій чи нерезидентів за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки», якщо платником податку прийнято рішення про незбільшення фінансового результату згідно з пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ?».

Фактично підприємство має довести, що воно придбало послуги за звичайними цінами. Обґрунтування надається платником на запит контролюючого органу під час проведення документальної перевірки.

Для обґрунтування слід зіставити ціну (показник рентабельності) операції з придбання послуг у неприбуткової організації (ОСББ) з ціною (показником рентабельності) у співставних неконтрольованих операціях, які здійснюються між непов’язаними особами:

 • зіставляють комерційні та фінансові умови операцій за пп. 39.2.2 ст. 39 ПКУ;
 • використовують один із методів, передбачених пп. 39.3.1 ст. 39 ПКУ;
 • здійснюють економічний та порівняльний аналіз (пп. «и» пп. 39.4.6 ст. 39 ПКУ).