Новини

Розроблено Порядок подання банками повідомлень про відкриття/закриття рахунків до контролюючих органів

07.05.2019 / 11:00

На офіційному сайті ДФС розміщено для обговорення проект наказу Мінфіну «Про внесення змін до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів».

Проект наказу розроблено з метою приведення Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Мінфін від 18.08.2015 р. № 721, зареєстрованого в Мін’юсті 04.09.2015 р. за № 1058/27503 (зі змінами), у відповідність із положеннями законів України «Про валюту і валютні операції» та «Про електронні довірчі послуги», постанови Правління Нацбанку від 28.12.2018 р. № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні».

У зв’язку із запровадженням в Україні з 05.08.2019 р. міжнародного номера банківського рахунку IBAN у проекті наказу запропоновано внесення відповідних змін у частині направлення банками повідомлень до контролюючих органів про відкриття/закриття або зміну діючих рахунків клієнтів банків — платників податків, сформованих у стандарті IBAN, а також прийняття таких повідомлень контролюючими органами.

З метою спрощення процедур заповнення повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків фінансовими установами та обробки повідомлень контролюючими органами вдосконалено форму та зміст діючих форм повідомлень. Для надання можливості банкам у перехідний період направляти повідомлення про зміну діючих банківських рахунків за стандартом IBAN (без закриття діючих рахунків та відкриття нових рахунків) також були розроблені нові форми повідомлень.

Проектом Порядку передбачено подання депозитарними установами електронних повідомлень про відкриття рахунків у цінних паперах із інформацією щодо зміни рахунку у випадках правонаступництва від іншої фінансової установи, що припинила провадження професійної діяльності на фондовому ринку у зв’язку із анулюванням ліцензії на провадження депозитарної діяльності  (із зазначенням реквізитів рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, що припинилась).

З метою забезпечення закриття банківських рахунків, що залишились незакритими у фінансових установах після ліквідації/реорганізації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, реалізовано можливість для контролюючих органів направляти в електронному вигляді цим фінансовим установам переліки незакритих рахунків та відомості про уповноважений орган, який прийняв рішення про припинення, дату та, за наявності, номер відповідного рішення або запису в Єдиному державному реєстрі чи ЄДРПОУ, а також про дату зняття з обліку платника податків у контролюючому органі.