Новини

Продаж необоротних активів: чи коригується фінрезультат

16.05.2019 / 13:00

ДФС України зазначено, що у випадку продажу основних засобів (у тому числі у разі їх переведення у групу необоротних активів, утримуваних для продажу), які використовуються у господарській діяльності, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної за правилами бухгалтерського обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

При цьому на вартість необоротних активів, утриманих для продажу, коригування фінансового результату до оподаткування за пунктами 138.1 та 138.2 ст. 138 ПКУ не здійснюється.

/ІПК від 11.05.2019 р. № 2078/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/