Новини

Передача нежитлового приміщення одним платником податку до статутного капіталу іншого: чи враховується сума ПДВ по операції при розрахунку бюджетного відшкодування?

16.05.2019 / 18:00

При розгляді питання можливості врахування сум ПДВ по операції з передачі нежитлового приміщення юридичною особою — платником ПДВ до складу статутного капіталу іншої юридичної особи — платника ПДВ, при розрахунку суми бюджетного відшкодування з ПДВ, та права на отримання такого бюджетного відшкодування ПДВ, ДФС України нагадала, що в основу розрахунку суми бюджетного відшкодування покладено єдиний принцип: проведення грошових розрахунків з постачальниками — у зв’язку з придбанням товарів/послуг, а якщо постачальник — нерезидент, то з бюджетом (у частині ПДВ).

Отже, при здійсненні операції з передачі нежитлового приміщення одним платником податку до складу статутного капіталу іншого платника податку, підстав для декларування від’ємного значення до відшкодування на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, у платника податку — отримувача такого нежитлового приміщення не має.

Таке від’ємне значення може бути задеклароване таким платником податку у зменшення суми податкового боргу з ПДВ, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену за п. 2001.З ст. 2001 ПКУ, на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу — до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

/ІПК від 03.05.2019 р. № 1929/6/99-99-12-02-01-15/ІПК/