Новини

Блокування ПН/РК: посилення ризиків

21.05.2019 / 10:30
Блокування ПН/РК:  посилення ризиків

Журнал «Вісник» №19 (1019) від_18 травня 2019 року

З 11.05.2019 р. набрала чинності урядова постанова від 24.04.2019 р. № 391. Нею внесено зміни до постанови КМУ від 21.02.2018 р. № 117.

ПН/РК, що не підлягають моніторингу. Змін зазнали дві з трьох ознак, наведених у п. 3 Порядку зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — Порядок № 117), за умови відповідності одній з яких ПН/РК не підлягають моніторингу та реєструються в ЄРПН. 

Для ознаки, визначеної у пп. 2 п. 3 Порядку № 117, раніше вимагалося дотримання таких умов:

  • обсяг постачання товарів/послуг за поточний місяць до 500 тис. грн, а на одного покупця — не перевищувати 50 тис. грн;
  • виключення з обсягу постачання РК, зареєстрованих в іншому місяці, ніж їх складено;
  • керівник платника податку може займати аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку.

Наразі до вже існуючих додано ще одну умову — сума сплаченого у попередньому місяці ПДВ (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) має перевищувати 20 тис. грн.

Також внесено зміни до пп. 3 п. 3 Порядка № 117. За новими правилами для цієї ознаки одночасно мають виконуватися такі умови:

  • загальна сума сплаченого ПДВ (крім суми ПДВ, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України) за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, має становити більше 400 тис. грн;
  • як і раніше, одночасно значення показників D та P мають відповідати таким розмірам: D > 0,05, P < Pм ´ 1,4.

Повноваження комісій. Комісії регіонального рівня приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації тільки щодо платників податку, у яких обсяг постачання за зареєстрованими у поточному місяці ПН/РК менше 30 млн грн та які не відповідають критеріям ризиковості платника податку. Рішення щодо платників, у яких такий обсяг постачання перевищує 30 млн грн та/або які відповідають критеріям ризиковості платника податку, не є остаточними та можуть бути змінені комісією центрального рівня. Відповідні зміни внесено до п. 23 Порядку № 117.

Крім того, цей Порядок доповнено новими додатками:

  • рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість (додаток 4). Ця форма призначена для прийняття рішення комісією регіонального рівня, яке протягом операційного дня стає доступним платнику податку в електронному кабінеті;
  • рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість (додаток 5). Ця форма використовується комісіями контролюючих органів за наявності податкової інформації, що свідчить про надання платником недостовірної інформації в таблиці даних платника податку, яка була врахована, в тому числі в автоматичному режимі.

Можливість адміністративного оскарження. Оновленою редакцією п. 27 Порядку № 117 встановлено, що оскаржити в адміністративному порядку можна тільки рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН. Рішення комісії центрального рівня підлягають оскарженню тільки у суді.

Порядок роботи комісій. Змін зазнав також Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації. Зокрема, передбачено, що комісії контролюючих органів також приймають рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника, а комісія центрального рівня розглядає скарги на рішення комісій регіонального рівня щодо реєстрації ПН/РК або відмови у ній.

Розгляд скарг. У Порядку розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, уточнено його назву та викладено у новій редакції п. 1, яким передбачено, що розгляд скарг на рішення комісій регіонального рівня здійснюється комісією центрального рівня за участю уповноваженої особи Мінфіну.

Крім того, зазначений Порядок доповнено формою скарги на рішення комісії регіонального рівня. ЇЇ можна подати в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС (додаток 1 до Порядку). З’явилася також форма рішення щодо скарги за результатами її розгляду. Воно надсилається платнику податку в електронній формі у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ (додаток 2 до Порядку).