Новини

Щотижневий огляд ІПК від ДФС

21.05.2019 / 18:00

Журнал «Вісник» № 19(1019) від 18 травня 2019 року

ПДВ

Складання ПН на постачання товарів у роздріб кінцевим споживачам

ГУ ДФС у Полтавській області пояснило, що операція платника ПДВ з постачання товарів/послуг за готівкові кошти кінцевому споживачеві (не зареєстрованому як платник ПДВ), розрахунки за які проводяться через касу/РРО або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника), зокрема реалізація товарів у магазинах роздрібної торгівлі такому кінцевому споживачеві, не може розцінюватись як постачання товарів, що має безперервний або ритмічний характер.

Отже, за такими операціями фізична особа — підприємець — платник ПДВ, яка є постачальником товарів, зобов’язана складати податкову накладну за щоденними підсумками операцій, як це передбачено нормами п. 201.4 ст. 201 ПКУ (якщо податкова накладна не була складена на ці операції).

/ІПК від 25.04.2019 р. № 1844/ФОП/М/16-31-13-02-16/ІПК/

Визначення бази оподаткування ПДВ при списанні самостійно виготовленої продукції

У разі списання самостійно виготовленої готової продукції у зв’язку з неможливістю її використання у господарській діяльності платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання за п. 198.5 ст. 198 ПКУ виходячи з бази оподаткування, визначеної з урахуванням п. 189.1 ст. 189 ПКУ, а саме виходячи з вартості товарів/послуг, придбаних з ПДВ і частково або повністю використаних для виробництва такої продукції.

У випадках, коли особливості обліку та/або специфіка діяльності платника податку не дають можливості визначити таку вартість, донарахування податкових зобов’язань за п. 198.5 ст. 198 ПКУ здійснюється виходячи із звичайної ціни самостійно виготовленої продукції, у зв’язку із списанням якої здійснюється таке донарахування.

/ІПК від 26.04.2019 р. № 1858/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Дата виникнення зобов’язань з ПДВ не залежить від умов договору

З метою оподаткування ПДВ при здійсненні операцій з постачання товарів, оплата за які не відбулася і постачальник не визначає податкові зобов’язання за касовим методом, датою виникнення зобов’язань з ПДВ вважається дата, на яку припадає початок передачі товар від постачальника або безпосередньо покупцю, або організації, яка здійснюватиме доставку покупцю цього товару будь-яким способом (перевезення, пересилання тощо).

Тобто дата виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів не залежить від дати переходу права власності на товар.

Підтвердженням дати, на яку припадає початок передачі (переміщення) товару, є дата, яка визначає фізичне переміщення товару зі складу (або будь-якого місця зберігання) продавця з метою доставки зазначеного товару покупцеві, в тому числі дата, зазначена у документах на перевезення (переміщення, пересилання) товару, які за ст. 307 ГКУ оформляються в установленій формі з складанням комплекту перевізних документів з урахуванням виду транспорту, яким здійснюється перевезення. За вимогами п. 201.10 ст. 201 ПКУ постачальник за першою з подій — даті відвантаження товару зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

При цьому слід врахувати, що за ст. 1 ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків, регулюються виключно нормами ПКУ, а тому врегулювання в рамках договору питань, що віднесені до податкового законодавства, є некоректним. Тому перенесення дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ на підставі умов договору на інший строк, ніж визначений ПКУ, не відповідає нормам ПКУ.

/ІПК від 26.04.2019 р. № 1874/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Перевищення суми оплати над вартістю поставлених товарів при ритмічних постачаннях

У разі якщо при здійсненні платником податку операції з постачання товарів/послуг, постачання яких має ритмічний характер, на дату складення зведеної податкової накладної сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом). На її суму платник податку зобов’язаний скласти не пізніше останнього дня такого місяця (у тому числі на дату складення зведеної податкової накладної) податкову накладну у загальновстановленому порядку та зареєструвати її в ЄРПН. Така податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН, є для покупця товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту.

/ІПК від 26.04.2019 р. № 1878/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПН складено на частину відвантаженого товару

ДФС України роз’яснено, що податкова накладна, складена на дату відвантаження товару, але не на всю суму операції, а також розрахунок коригування до неї, складений на дату виявлення помилки, яким суму податкових зобов’язань приведено у відповідність до суми, на яку здійснено постачання товару, є такими, що складені з порушенням норм ПКУ, а тому обидва документи не можуть бути підставою для віднесення покупцем сум ПДВ, зазначених у них, до податкового кредиту.

У такому випадку помилка, допущена постачальником при складанні податкової накладної, виправляється шляхом:

  • складання на дату виявлення помилки розрахунку коригування до такої податкової накладної, складеної не на всю суму операції з постачання товару. У такому розрахунку коригування мають бути виведені в нуль показники цієї податкової накладної;
  • складання датою виникнення податкових зобов’язань (у цій ситуації — датою відвантаження товару) нової податкової накладної на усю суму операції.

/ІПК від 07.05.2019 р. № 1999/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Придбання обладнання для передачі у фінлізинг

ДФС України дійшла висновку, що у разі коли придбання обладнання здійснюється виключно для передачі у фінансовий лізинг, тобто для використання в операціях, які оподатковуються ПДВ за ставкою 20 %, то, відповідно, норми п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ не застосовуються та податкові зобов’язання з ПДВ за такими операціями згідно із зазначеними нормами не нараховуються.

/ІПК від 07.05.2019 р. № 1996/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПДВ за договором купівлі-продажу з відстроченням платежу

За договором купівлі-продажу з відстроченням платежу нерухоме майно передається постачальником покупцю на підставі акта прий­мання-передачі в день підписання такого договору, сплата за умовами договору здійснюватиметься рівними частинами щомісяця протягом року, а перехід права власності виникає після повного розрахунку покупця за договором та державної реєстрації цього права.

У цій ситуації, як пояснила ДФС України, платник ПДВ — постачальник за операцією з постачання нерухомого майна зобов’я­заний визначити податкові зобов’язання з ПДВ за правилами, визначеними п. 187.1 ст. 187 ПКУ, а саме, на дату фактичної передачі нерухомого майна згідно з актом прий­мання — передачі.

/ІПК від 06.05.2019 р. № 1968/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Винагорода за надання консигнаційних послуг

ДФС України роз’яснено, що доходи нерезидента у вигляді брокерської, комісійної або агентської винагороди, у тому числі винагороди за договором консигнації, отриманої від резидента за виконані брокерські, комісійні, агентські або консигнаційні послуги на користь такого резидента, підлягають оподаткуванню відповідно до вимог пп. 141.4.1 ст. 141 ПКУ, якщо інше не встановлено правилами міжнародного договору.

/ІПК від 07.05.2019 р. № 2017/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Продаж необоротних активів

ДФС України зазначено, що у випадку продажу основних засобів (у тому числі у разі їх переведення до групи необоротних активів, утримуваних для продажу), які використовуються у господарській діяльності, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної за правилами бухгалтерського обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

При цьому на вартість необоротних активів, утриманих для продажу, коригування фінансового результату до оподаткування за пунктами 138.1 та 138.2 ст. 138 ПКУ не здійснюється.

/ІПК від 11.05.2019 р. № 2078/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: чи можуть бути «неприбутківцями»

ДФС України повідомила, що сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не можуть бути визнані неприбутковими організаціями у розумінні ПКУ, не підлягають включенню до Реєстру неприбуткових установ та організацій та зобов’язані нараховувати і сплачувати податок на прибуток у встановленому порядку.

/ІПК від 10.05.2019 р. № 2051/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Прощений борг

ГУ ДФС у м. Києві розглянуло питання щодо оподаткування доходу та подання звітності в разі списання сум безнадійної заборгованості фізичних осіб — боржників, строк позовної давності якої минув. Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 % місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такої особи та оподатковується ПДФО та військовим збором. При цьому податковий агент має включити суму прощеного (анульованого) боргу до форми № 1ДФ за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Водночас фізична особа зобов’язана подати податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси з відображенням зазначеного доходу та самостійно сплатити ПДФО та військовий збір.

/ІПК від 08.05.2019 р. № 2034/10/26-15-13-06-12-ІПК/

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Обчислення податку

ДФС України пояснила, що у разі наявності у власності фізичної особи — платника податку об’єктів нежитлової нерухомості, в тому числі гаражів, податок обчислюється з огляду на загальну площу таких об’єктів.

/ІПК від 23.04.2019 р. № 1754/ІПК/04-36-13-02-11/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Облік товарних запасів

ДФС України роз’яснила, що законодавством не передбачено ведення обліку товарних запасів фізичними особами — підприємцями. При цьому фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування за власним бажанням може вести окремий облік товарних запасів.

/ІПК від 24.04.2019 р. № 1783/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Розповсюдження лотереї

На запитання, хто повинен виступати податкових агентом: оператор державних лотерей або її розповсюджувач — юридична особа — платник єдиного податку відповідала ДФС України.

Оскільки розповсюджувач державної лотереї на підставі агентського договору діє від імені і за рахунок оператора державної лотереї, то оператор, який нараховує платнику податку — фізичній особі доходи у формі виграшу в державну грошову лотерею, має виконати усі функції податкового агента, встановлені ПКУ. Тобто нарахування, утримання та сплата (перерахування) ПДФО до бюджету здійснюються виключно оператором державної лотереї.

/ІПК від 24.04.2019 р. № 1785/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Післяурожайна діяльність

Підприємство, основним видом діяльності якого є здійснення післяурожайної діяльності та яке безпосередньо не є виробником товарів (продукції), щодо яких здійснюється обробка та переробка (післяурожайна діяльність), не може вважатись сільськогосподарським товаровиробником.

/ІПК від 24.04.2019 р. № 1795/ІПК/21-22-12-04-08/

Поворотна фіндопомога

ГУ ДФС у Черкаській області нагадало, що сума поворотної фінансової допомоги, яка не повертається у визначений у договорі термін, включається до загальної суми доходу при визначенні частки сільськогосподарського товаровиробництва.

/ІПК від 03.05.2019 р. № 1960/ІПК/23-00-12-0314/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Ставка податку для лісових земель не затверджена

ДФС України вважає, що у підприємства не виникає обов’язок з плати за землю в частині податку за лісові землі лише у разі відсутності у рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків затвердженої ставки для лісових земель.

/ІПК від 24.04.2019 р. № 1799/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Проживання працівників

ДФС України пояснила, що проживання працівників підприємства, що перебувають у трудових відносинах з підприємством, на базі відпочинку за умовами колективного договору, яка належить (обліковується на балансі) підприємству, не відноситься до послуг з тимчасового проживання, тому не є підставою для справляння туристичного збору, а працівники не є платниками збору.

/ІПК від 02.05.2019 р. № 1909/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Коли можна не сплачувати

ДФС України вважає, що на територіях, за якими сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаної територіальної громадине прийнято рішення про встановлення туристичного збору, з 01.01.2019 р. до дати прийняття відповідного рішення не виникає зобов’язання щодо сплати збору.

/ІПК від 02.05.2019 р. № 1927/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

РЕНТНА ПЛАТА

Об’єкти в різних адміністративно-територіальних одиницях

ДФС України пояснила, що у разі наявності у підприємства об’єктів оподаткування, що належать до різних адміністративно-територіальних одиниць, для подання податкової звітності з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та рентної плати за спеціальне використання води необхідно стати на податковий облік до контролюючих органів за місцезнаходженням таких об’єктів оподаткування.

/ІПК від 06.05.2019 р. № 1984/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ

Складання акта про видачу коштів

ДФС України вважає, що у разі якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 грн, матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів. В акті необхідно зазначити дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (відмовляється від послуги), відомості про товар (послугу), суму виданих коштів, номер, дату і час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару.

/ІПК від 14.05.2019 р. № 2141/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

Інкасація готівки до банку

ДФС України зазначено, що у разі якщо за письмовим наказом керівника виконання обов’язків касира у частині проведення інкасації готівки до банку закріплено, як за касиром, так і за іншим працівником (наприклад водієм), то такий працівник може здійснити інкасацію до банку у разі наявності на робочому місці касира.

/ІПК від 10.05.2019 р. № 2049/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

РРО

Продаж ветеринарних препаратів та виробів медпризначення

ГУ ДФС у Харківській області повідомлено, що обов’язкове застосовування РРО незалежно від обсягу доходу передбачено у разі реалізації фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку виробів медичного призначення та лікарських засобів, призначених для діагностики, лікування, профілактики організму людини.

При реалізації фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку у ветеринарних аптеках (пунктах) ветеринарних лікарських засобів та ветеринарних препаратів, що використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві, РРО не застосовується.

Водночас, якщо на господарському об’єкті фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку одночасно реалізуються як товари, продаж яких має здійснюватись із обов’язковим застосування РРО (наприклад, вироби медичного призначення), так і будь-які інші товари, то належним чином зареєстрований та переведений у фіскальний режим РРО повинен застосовуватись під час продажу всіх наявних на господарському об’єкті товарів.

/ІПК від 06.05.2019 р. № 1990/ІПК/20-40-14-10-21/

«Гарячі лінії»

Дата: 18 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42