Новини

Як оподатковується фінансовий кредит за кошти від випуску облігацій

24.05.2019 / 12:00

ДФС України зазначила, що застосування положень Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна (далі — Конвенція) можливе лише у разі виплати доходу його безпосередньому бенефенціарному власнику.

Оскільки спеціально створене підприємство-нерезидент для надання кредиту залучає кошти шляхом випуску облігацій, таке підприємство не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу, що виплачується Компанією, тому Компанія не має права на застосування звільнення від оподаткування доходів (процентів) такого нерезидента.

Натомість Компанія при виплаті процентів на користь спеціально створеного підприємства-нерезидента, який здійснює випуск облігацій та надає фінансовий кредит за рахунок коштів, отриманих від випуску таких облігацій, має право на застосування ставки податку на доходи нерезидентів у розмірі 5 %, за умови дотримання усіх вимог, викладених у пп. 141.4.11 ст. 141 ПКУ.

Підпунктом 1 ст. 7 Конвенції встановлено, що прибуток підприємства Договірної Держави оподатковується податком тільки у цій Договірній Державі, якщо тільки підприємство не здійснює комерційної діяльності в другій Договірній Державі через розташоване там постійне представництво. Якщо підприємство здійснює комерційну діяльність, як вказано вище, то його прибуток може оподатковуватися в другій Договірній Державі, але тільки в тій частині, яка відноситься до цього постійного представництва.

Отже, сума комісійної винагороди, сплачена Компанією на адресу банківської установи — резидента Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії, звільняється від оподаткування податком на доходи нерезидентів на підставі п. 1 ст. 7 Конвенції.

ІПК від 13.05.2019 р. № 2124/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42