Статті

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК

29.05.2019 / 17:39

Повні тексти індивідуальних податкових консультацій розміщено на сайті журналу «Вісник. Офіційно про податки» 
www.visnyk.ua

Два види діяльності — ЄСВ сплачується окремо за кожним видом

ГУ ДФС у м. Києві зазначило, що якщо фізичні особи — підприємці (крім фізичних осіб — підприємців, які є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю та отримують пенсію або соціальну допомогу) одночасно провадять незалежну професійну діяльність, то вони сплачують ЄСВ у розмірі 22 % як фізичні особи — підприємці (залежно від обраної системи оподаткування) та як особи, які провадять незалежну професійну діяльність (навіть незважаючи на наявність трудових відносин з роботодавцем). Крім того, вони зобов’язані подавати звітність з ЄСВ також окремо за кожним видом діяльності.

/ІПК від 13.05.2019 р. № 2116/Б/26-15-08-08-19-ІПК, 
№ 2118/Ю/26-15-13-06-02-ІПК, № 2122/ІПК/08-01-13-02-11/

Прощений борг

ГУ ДФС у м. Києві розглянуло питання щодо оподаткування доходу та подання звітності в разі списання сум безнадійної заборгованості фізичних осіб — боржників, строк позовної давності якої минув. Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 % місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такої особи та оподатковується ПДФО та військовим збором. При цьому податковий агент має включити суму прощеного (анульованого) боргу до форми № 1ДФ за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Водночас фізична особа зобов’язана подати податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси з відображенням зазначеного доходу та самостійно сплатити ПДФО та військовий збір.

/ІПК від 08.05.2019 р. № 2034/10/26-15-13-06-12-ІПК/

Роз’їзний характер праці

ГУ ДФС у м. Києві роз’яснило, що якщо підприємство не має в інших регіонах відокремлених підрозділів та/або власного чи орендованого майна, ПДФО із заробітної плати найманих працівників, які здійснюють трудові обов’язки за місцем свого проживання і мають роз’їзний (пересувний) характер праці, сплачується таким підприємством (податковим агентом) до місцевого бюджету за його місцезнаходженням незалежно від місця проживання таких працівників.

/ІПК від 24.04.2019 р. № 1771/10/26-15-13-06-12-ІПК/

Зазначення періоду перебування на обліку у звіті з ЄСВ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області роз’яснило питання щодо заповнення звіту за формою № Д5 особою, яка провадить незалежну професійну діяльність та перебуває на обліку в контро­люючому органі не з першого числа місяця. Оскільки ЄСВ сплачується за повний місяць, то в полі «Початок періоду» завжди має бути зазначене 01 число місяця, а в полі «Кінець періоду» визначається останній календарний день місяця, незважаючи на те, що дата початку або припинення діяльності припадає на середину місяця.

/ІПК від 08.04.2019 р. № 1486/ІПК/04-36-13-08-11/

Пільгова ставка ЄСВ у ФОП

ДФС України нагадала, що фізична особа — підприємець, у якої працює особа з інвалідністю, нараховує та сплачує ЄСВ за таку особу у розмірі 22 % з нарахованої суми заробітної плати (лікарняних) до дати отримання завіреної копії довідки МСЕК. Після отримання такої довідки — у розмірі 8,41 %.

При цьому у разі якщо на підставі рішення МСЕК особі з інвалідністю, яка працює у фізичної особи — підприємця, скасовується інвалідність, то базою нарахування ЄСВ є сумарна сума заробітної плати, яка нараховується підприємцем за місяць, в якому припинено інвалідність. Якщо зазначена сума не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, то сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (22 %).

/ІПК від 08.04.2019 р. № 1487/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

/ІПК від 08.04.2019 р. № 1535/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Послідовність дій адвоката у разі зняття з обліку як платника ЄСВ

Як зазначає ДФС України, обов’язок сплати ЄСВ адвокатом зупиняється після припинення права на заняття незалежною професійною діяльністю. При цьому після подання заяви про зняття з обліку платника ЄСВ за формою № 7-ЄСВ такий платник зобов’язаний подати сам за себе «ліквідаційний» звіт, в якому зазначити суми нарахованого доходу та суми ЄСВ, а також подати податкову декларацію та сплатити податкові зобов’язання згідно з вимогами ПКУ.

/ІПК від 02.04.2019 р. № 1386/Д/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Знижка з вартості придбаних корпоративних прав — інший дохід

Дохід фізичної особи — покупця у вигляді знижки з вартості придбаних у товариства з обмеженою відповідальністю корпоративних прав (частки в статутному капіталі) включається до загального місячного оподатковуваного доходу такого платника як інші доходи та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах. Юрособа в цьому випадку повинна виконати всі функції податкового агента.

/ІПК від 04.04.2019 р. № 1446/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Коли дохід від продажу власної сільгосппродукції оподатковується

Якщо при продажу фізособою власної с/г продукції тваринництва умови пп. 165.1.24 ст. 165 ПКУ не виконуються, то сума доходу, що перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується на загальних підставах. При цьому такий платник зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

/ІПК від 19.03.2019 р. № 1101/Ф/ІПК/11-28-13-01-17/

Податкові наслідки передачі приміщення за договором позички

ДФС України роз’яснила, які податкові наслідки виникатимуть у разі передачі через договір позички приміщення від фізособи (громадянина) фізособі-підприємцю або неприбутковій організації.

Так, ст. 828 ЦКУ встановлено, що договір позички між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною особою укладається у письмовій формі. Договір позички є правочином, що покладає на його сторони (позичкодавця та користувача) взаємні зобов’язання, тому в розумінні ПКУ податковий обов’язок зі сплати податкових зобов’язань може виникнути як у позичкодавця, так і у користувача, залежно від прав та обов’язків, які фактично виникають у таких осіб на підставі цього договору.

/ІПК від 19.03.2019 р. № 1113/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Зарплата працівників закордонного представництва — без ПДФО

ГУ ДФС у м. Києві пояснило, якщо працівники закордонного представництва українського підприємства, які не є резидентами України, отримують заробітну плату з джерелом походження за межами України, то юридична особа не виступає по відношенню до них податковим агентом, не утримує з такої заробітної плати ПДФО та військовий збір й відповідно не відображає такий дохід у формі № 1ДФ.

/ІПК від 21.03.2019 р. № 1138/10/26-15-13-06-12-ІПК/

Безоплатне відвідування культурно-розважальних заходів працівниками

ДФС України повідомила, що вартість безоплатного відвідування культурно-розважальних (корпоративних) заходів не є виплатою, яка включається до заробітної плати або до суми винагороди за цивільно-правовим договором працівника. Тобто зазначений дохід не є базою нарахування ЄСВ. Водночас зазначена вартість включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника як інший дохід та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 21.03.2019 р. № 1142/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Компенсація працівнику за придбані товари (роботи, послуги) для підприємства не оподатковується

ДФС України зазначила, що якщо придбання товарів (робіт, послуг) на користь роботодавця здійснюється працівником за рахунок власних коштів у зв’язку з виконанням дорученої йому роботи (трудової функції), то дохід у вигляді компенсації за придбані товари (роботи, послуги) не є доходом для цілей оподаткування ПДФО і військовим збором, за умови підтвердження роботодавцем доцільності та обґрунтованості здійснених таким працівником витрат.

/ІПК від 21.03.2019 р. № 1143/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Строки сплати ЄСВ для ФОП

ДФС України нагадує, що фізичні особи — підприємці зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ. При цьому якщо останній день строків сплати ЄСВ припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем таких строків сплати ЄСВ вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем. Сума ЄСВ, своєчасно не нарахована та/або не сплачена, є недоїмкою та стягується з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

/ІПК від 13.03.2019 р. № 1021/Н/99-99-13-02-01-14/ІПК/

Дивіденди оподатковуються військовим збором

ДФС України зазначила, якщо юридичною особою — емітентом корпоративних прав приймається рішення щодо нарахування дивідендів на користь власників таких корпоративних прав за рахунок нерозподіленого прибутку та реінвестування їх до статутного капіталу цього емітента, то сума нарахованих дивідендів не підлягає оподаткуванню ПДФО за умови дотримання вимог, визначених пп. 165.1.18 ст. 165 ПКУ. Водночас такі дивіденди оподатковуються військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 15.03.2019 р. № 1053/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Разова/систематична матеріальна допомога: нарахування ЄСВ

Матеріальна допомога, що має систематичній характер, є базою нарахування ЄСВ. Водночас матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, не є базою нарахування ЄСВ.

/ІПК від 18.03.2019 р. № 1083/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Звітність за попередній період, обчислення ЄСВ

ДФС України пояснила, якщо страхувальником не подавався звіт з ЄСВ за попередній звітний період (періоди), у поточному звітному місяці не допускається відображення сум нарахованого ЄСВ застрахованим особам за попередній звітний період (періоди). У такому випадку страхувальник зобов’язаний подати звіт за поточний звітний період та за потреби окремо за попередній період (періоди).

Крім того, обчислення ЄСВ за минулі періоді, здійснюється роботодавцем виходячи з розміру ЄСВ, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), у розмірі 22 %. Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плата, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ.

/ІПК від 18.03.2019 р. № 1087/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Витрати на таксі

ДФС України, розглядаючи питання щодо оподаткування ПДФО сум, відшкодованих найманому працівнику юридичною особою, яка не фінансується за рахунок бюджетних коштів, у вигляді витрат на таксі, які були понесені ним під час відрядження в межах території України або за її межами, пояснила, якщо юридична особа не фінансується за рахунок бюджетних коштів, то суми відшкодованих витрат за користування таксі під час відрядження як у межах території України, так і за кордоном не є об’єктом оподаткування ПДФО, за умови виконання вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 ПКУ.

/ІПК від 21.02.2019 р. № 663/6/99-95-42-02-15/ІПК та № 664/6/99-95-42-02-15/ІПК/

Виплати після звільнення: ЄСВ

У разі нарахування та виплати працівникам після їх звільнення сум грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки ЄСВ на такі суми не нараховується та, відповідно, не сплачується, оскільки підприємство після звільнення працівника не несе обов’язку страхувальника.

/ІПК від 04.03.2019 р. № 880/ІПК/02-32-13-02/

Дивіденди: ставки податку

Дивіденди, нараховані фізичній особі — нерезиденту суб’єктом господарювання, платником єдиного податку, оподатковуються ПДФО (9 %) та військовим збором (1,5 %). Водночас дивіденди, нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, для цілей оподаткування, прирівнюються до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням (18 %).

Крім того, дохід у вигляді дивідендів, нарахованих суб’єктом господарювання, платником податку на прибуток підприємств оподатковується ПДФО (5 %) та військовим збором (1,5 %).

/ІПК від 18.02.2019 р. № 582/6/99-99-13-02-03-15/ІПК та ІПК від 22.02.2019 р. № 689/Ш/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Кошти, отримані під звіт

ДФС України дотримується думки, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти, отримані платником податку від роботодавця під звіт за умови дотримання усіх вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 ПКУ. Також вказаний дохід не є об’єктом оподаткування військовим збором.

/ІПК від 18.02.2019 р. № 579/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Донарахування своєчасно не нарахованого ЄСВ: відповідальність

ДФС України пояснила, що за донарахування органом доходів і зборів або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ накладається штраф у розмірі 10 % зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50 % суми донарахованого ЄСВ. Тобто вищезазначена відповідальність застосовується виключно контролюючим органом під час проведення перевірки правильності нарахування та сплати ЄСВ.

/ІПК від 18.02.2019 р. № 583/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Підприємець — отримувач пенсії з іншої країни: чи сплачувати ЄСВ

ДФС України роз’яснила, що фізичні особи — підприємці звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони є пенсіонерами за віком та отримують пенсію або соціальну допомогу. Водночас фізичні особи — підприємці, які отримують пенсію згідно із законодавством іншої країни, нараховують і сплачують ЄСВ на загальних підставах.

/ІПК від 20.02.2019 р. № 629/Б/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Сплата ПДФО за неосновним місцем обліку

Якщо платник податку має власні та/або орендовані приміщення (будівлі) в різних регіонах (районах), в яких працюють та отримують заробітну плату наймані працівники, то він зобов’язаний стати на облік як платник окремих видів податків та перераховувати ПДФО із доходів у вигляді заробітної плати до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) таких структурних підрозділів (неосновне місце обліку) на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

/ІПК від 22.02.2019 р. № 666/5/99-99-13-02-03-15/ІПК/

ПДФО з зарплати відряджених співробітників

ПДФО з оплати праці за виконану роботу співробітникам, які перебувають у службовому відрядженні, перераховується за місцезнаходженням юридичної особи, що нараховує та виплачує доходи таким співробітникам.

/ІПК від 23.01.2019 р. № 250/ІПК/26-15-13-06-12/

Оподаткування страхового відшкодування

ДФС України пояснила, що якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету ПДФО.

/ІПК від 23.01.2019 р. № 251/Ш/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Оподаткування отриманих штрафів/неустойок

Дохід у вигляді неустойки (штрафу, пені) включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 10.01.2019 р. № 82/ІПК/20-40-13-02-11/

Оплата житла працівникам

Якщо роботодавцем (підприємством) здійснюється оплата найманого житла працівникам, то на такі витрати нараховується ЄСВ. Переліком видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок, затвердженим постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, не передбачено виплат з оплати найму житла працівникам.

/ІПК від 02.01.2019 р. № 4/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Інвестиційний прибуток спадкоємців

Дохід, що нараховується (виплачується) товариством фізичним особам (спадкоємцям) у вигляді коштів або майна, включається до їхнього загального річного оподатковуваного доходу як інвестиційний прибуток та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах. У такому разі фізична особа зобов’язана подати річну декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити суму податкового зобов’язання. Водночас юридична особа виконує функції податкового агента лише в частині відображення доходу від операцій з інвестиційними активами у формі № 1ДФ.

/ІПК від 03.01.2019 р. № 27/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Послуги нерезиденту за рахунок резидента

ГУ ДФС у м. Києві зазначило, що дохід у вигляді вартості послуг проживання, харчування, мобільного зв’язку, забезпечення візитними картками, страховими полісами, спецодягом, взуттям, миючими засобами та іншими засобами захисту та компенсація витрат на проїзд фізичної особи — нерезидента до місця виконання послуг та проживання, які оплачуються юридичною особою — резидентом за власний рахунок, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого нерезидента як додаткове благо та оподатковується ПДФО (із застосуванням коефіцієнта) та військовим збором.

/ІПК від 08.01.2019 р. № 74/10/26-15-13-06-12-ІПК/

Продаж нерухомості

ДФС України визначила, що продаж протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості слід розглядати як другий та наступний продаж із застосуванням 5 % ставки ПДФО. При цьому такий дохід є об’єктом оподаткування військовим збором.

/ІПК від 14.01.2019 р. № 106/Т/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Право на податкову знижку

ДФС України повідомила, що електронні розрахункові документи можуть бути використані для підтверд­ження витрат платника податку з метою використання права на податкову знижку за умови наявності у них інформації та обов’язкових реквізитів.

/ІПК від 14.01.2019 р. № 116/К/99-99-13-01-03-14/ІПК/

Дивіденди: ПДФО, ЄСВ

Дохід у вигляді дивідендів, що нарахований учаснику адвокатського об’єднання, не є базою нарахування єдиного внеску. При цьому якщо такий дохід нараховується суб’єктом господарювання — платником єдиного податку, то він оподатковується військовим збором за ставкою 1,5 % та ПДФО за ставкою 9 %.

/ІПК від 10.01.2019 р. № 86/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Середній заробіток за час вимушеного прогулу

ДФС України зазначила, що юридична особа (роботодавець) під час нарахування доходу у вигляді середньої заробітної плати на підставі рішення суду за час вимушеного прогулу має виконати функції податкового агента щодо нарахування, утримання та сплати ПДФО і військового збору з такого доходу. Також зазначений дохід є базою нарахування єдиного внеску.

/ІПК від 10.01.2019 р. № 85/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Дохід від оренди нерухомості

Податковий агент, що нараховує (виплачує) дохід фізичній особі за надання нею в оренду нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, сплачує (перераховує) ПДФО до відповідного бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації). В формі № 1ДФ дохід від надання нерухомості в оренду відображається під ознакою доходу «106».

/ІПК від 14.01.2019 р. № 105/ІПК/15-32-13-01-10/

Зарплата працівника-нерезидента

Дохід у вигляді заробітної плати, нарахований (виплачений) роботодавцем — резидентом фізичній особі — працівнику — нерезиденту, оподатковується ПДФО та військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 14.01.2019 р. № 150/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

«Гарячі лінії»

Дата: 12 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42