Новини

Огляд відповідей на ваші запитання від ДФС

04.06.2019 / 12:20

Журнал «Вісник» № 21 від 01.06.19

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.17

Електронне адміністрування

 

Який порядок реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної, реєстрацію яких було зупинено, після настання однієї з подій, за якою вони повинні бути зареєстровані в ЄРПН?

Податкова накладна/розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється у день прийняття та набрання чинності рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації приймаються комісіями контролюючих органів. Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН набирає чинності після реєстрації його в окремому Реєстрі податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено. З питань реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН після набрання законної сили рішення суду пропонуємо звертатись письмово до ДФС

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.02

Об’єкт оподаткування

 

Чи оподатковується ПДФО сума грошової компенсації, що виплачується звільненим військовослужбовцям замість належних їм за нормами забезпечення предметів речового майна?

ПКУ, який регламентує порядок оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі військовослужбовців, не передбачено звільнення від оподаткування ПДФО грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби. При цьому суми ПДФО, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

107.03

Обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

 

Чи мають право фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку першої — третьої груп бути страховими посередниками (у тому числі страховими агентами) та здійснювати діяльність в сфері страхування, враховуючи норми Закону України «Про страхування»?

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку на третій групі мають право здійснювати діяльність страхових агентів

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.06

Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій

 

В яких випадках та на яких підставах здійснюється скасування реєстрації РРО?

Скасування реєстрації РРО відбувається у випадках, коли:

суб’єктом господарювання подано заяву про скасування реєстрації РРО за формою № 4-РРО;

вичерпано строк служби РРО, зазначений у реєстрі екземплярів реєстраторів розрахункових операцій (далі — Реєстр екземплярів РРО) або у паспорті (формулярі) РРО, який не включений до Реєстру екземплярів РРО та був зареєстрований у контролюючому органі до створення Реєстру екземплярів РРО;

закінчилися визначені законодавством строки експлуатації РРО;

РРО застосовується не за сферою застосування, визначеною Державним реєстром РРО;

виявлено невідповідність модифікації, конструкції та/або версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, включених до Державного реєстру РРО;

установчі документи суб’єкта господарювання згідно із судовим рішенням визнано недійсними;

наявне судове рішення про ліквідацію суб’єкта господарювання — банкрута;

наявне судове рішення щодо припинення суб’єкта господарювання, що не пов’язане з банкрутством;

суб’єкт господарювання — фізична особа — підприємець померла, а також у разі оголошення такої особи померлою, визнання недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності;

в контролюючих органах наявні відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань щодо державної реєстрації припинення суб’єкта господарювання;

викрадено РРО;

змінено власника РРО;

щодо господарської одиниці, де використовується РРО, суб’єкт господарювання повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 ПКУ, як про закритий або такий, що не експлуатується суб’єктом господарювання

 

Де суб’єкт господарювання може отримати інформацію з метою заповнення графи «реєстраційний номер екземпляра» розділу 3 реєстраційної заяви за формою № 1-КОРО в електронній формі?

З метою заповнення розділу 3 заяви про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки за формою № 1-КОРО суб’єкт господарювання може отримати інформацію щодо присвоєного реєстраційного номера екземпляру РРО, що включений до Реєстру екземплярів РРО, скориставшись засобами Електронного кабінету за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/registers/rro-instance). Пошук зазначеного реквізиту здійснюється відповідно до введених параметрів «Серійний номер» та/або «Код моделі» для РРО, на який реєструється КОРО

109.07

Порядок реєстрації та ведення книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю

 

Як здійснюється реєстрація КОРО на господарську одиницю?

Реєстрація КОРО здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.

КОРО реєструється на кожну окрему господарську одиницю, при цьому КОРО, що реєструються одночасно, не обмежується. При реєстрації першої КОРО на окрему господарську одиницю в контро­люючому органі їй присвоюється фіскальний номер.

Для реєстрації першої та наступних КОРО на господарську одиницю в контролюючому органі суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до цього органу, зокрема, заяву про реєстрацію КОРО та/або розрахункової книжки за формою № 1-КОРО.

За бажанням суб’єкта господарювання на одну господарську одиницю можна реєструвати декілька перших КОРО для використання в окремих місцях проведення розрахунків. Такі КОРО реєструються в інформаційній системі ДФС та отримують фіскальний номер на кожну КОРО

109.15

Порядок оформлення касових операцій та ведення касової книги при здійсненні розрахунків у національній валюті

 

Як здійснюється облік готівки у вигляді благодійних внесків, які збирає благодійна організація у тому числі в «скриньки»?

Благодійна організація повинна оприбуткувати у касі з оформленням прибуткового касового ордеру готівкові кошти, отримані як благодійні внески, у тому числі вилучені із «скриньки», та у визначені законодавством строки здати готівку до установ банку для зарахування на рахунок

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

119.11

Облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподатківанням (ф. № 20-ОПП)

 

Чи потрібно подавати повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією, якщо відбулось перейменування назви міста, вулиці тощо?

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, зокрема, його місцезнаходження, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування.

У розділі 3 повідомлення за формою № 20-ОПП зазначається нове місцезнаходження такого об’єкта.

У разі внесення змін до правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності, свідоцтва про право на спадщину, договору купівлі-продажу, договору міни, договору дарування тощо) у зв’язку з перейменуванням вулиць, на яких знаходиться об’єкт нерухомого майна, та внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною назви чи перейменування вулиці, платник податків подає повідомлення за формою № 20-ОПП протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до цього реєстру. Для суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та які використовують РРО, у разі якщо відбулось перейменування назви міста, вулиці тощо, де розміщено об’єкт оподаткування (господарську одиницю), де застосовується РРО, повідомлення за формою № 20-ОПП подається з метою уникнення розбіжностей між відомостями щодо місцезнаходження цієї господарської одиниці

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

120.05

Порядок подання звітності та сплати податку

 

Як визначається при обчисленні екологічного податку річний обсяг викидів двоокису вуглецю, що перевищує 500 т за рік, якщо суб’єкт господарювання має декілька стаціонарних джерел забруднення в межах одного та/або декількох населених пунктів або за їх межами (коди органу місцевого самоврядування за КОАТУУ різні/однакові), які обслуговуються одним або різними контролюючими органами?

Суб’єкту господарювання, який має декілька стаціонарних джерел забруднення в межах одного
та/або декількох населених пунктів або за їх межами (коди органу місцевого самоврядування за КОАТУУ різні/однакові) та здійснює викиди забруднюючих речовин, у тому числі й двоокису вуглецю, необхідно подати до контролюючого(их) органу(ів) за місцезнаходженням стаціонарних джерел забруднення заяву(и) про звітний (податковий) період, у якому очікується перевищення граничної величини викидів двоокису вуглецю у розмірі 500 т на рік всіма стаціонарними джерелами забруднення. До заяви додаються розрахунки з матеріалами оцінки інвентаризації обсягів викидів двоокису вуглецю за всіма стаціонарними джерелами забруднення.

Платники екологічного податку декларують податкові зобов’язання за викиди двоокису за обсяги таких викидів, що перевищують граничний обсяг, починаючи із звітного (податкового) періоду, у якому досягнуто граничний обсяг таких викидів у окремому Додатку, та подають до контролюючого (их) органу (ів) за місцезнаходженням стаціонарних джерел забруднення

120.10

Окремі норми щодо відповідальності платників податків

 

Який термін подання до контролюючих органів за місцезнаходженням стаціонарних джерел забруднення заяв про відсутність у звітному році об’єкта оподаткування викидів двоокису вуглецю або про звітний період, у якому планується виникнення об’єкта оподаткування викидів двоокису вуглецю, із додатком розрахунку оцінки обсягів таких викидів, та чи передбачено відповідальність за її неподання?

Платниками екологічного податку, які здійснюють викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю, до контролюючих органів за місцезнаходженням стаціонарних джерел забруднення протягом граничного терміну подання податкової декларації екологічного податку (далі — декларація) за І квартал звітного року подаються заяви про відсутність у звітному році об’єкта оподаткування викидів двоокису вуглецю або про звітний період, у якому планується виникнення об’єкта оподаткування викидів двоокису вуглецю, із додатком розрахунку оцінки обсягів таких викидів (сумарного за всіма стаціонарними джерелами) (далі — Заяви). Платники екологічного податку, які не подали такі Заяви, мають право їх подати після граничного терміну подання декларації за І квартал звітного року.

При цьому застосування штрафних санкцій за неподання Заяв нормами ПКУ не передбачено

РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

125.04

Порядок обчислення та сплати

 

Скільки податкових декларацій з рентної плати та додатків до них (в частині рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів) потрібно подавати суб’єкту господарювання, який здійснює спеціальне використання лісових ресурсів на лісових ділянках в різних населених пунктах або в різних районах одного населеного пункту (міста), в тому числі
у випадку об’єднання таких населених пунктів в об’єднані територіальні громади (коди органів місцевого самоврядування за КОАТУУ
різні/однакові), які обслуговуються одним контролюючим органом?

Суб’єкт господарювання, який здійснює спеціальне використання лісових ресурсів на лісових ділянках в різних населених пунктах або в різних районах одного населеного пункту (міста), в тому числі у випадку об’єднання таких населених пунктів в об’єднані територіальні громади (коди органів місцевого самоврядування за КОАТУУ різні/однакові), які обслуговуються одним контролюючим органом, подає до такого контролюючого органу одну Податкову декларацію з рентної плати з відповідною кількістю:

розрахунків з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (додаток 8), що відповідає кількості кодів одиниць адміністративно-територіального устрою (міст обласного значення, районний, об’єднаних територіальних громад) за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій заготовляється деревина в порядку рубок головного користування;

розрахунків з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (додаток 9), що відповідає кількості кодів одиниць адміністративно-територіального устрою (міст обласного значення, районний, об’єднаних територіальних громад) за місце­знаход­женням лісової ділянки, на якій здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

130.04

Порядок обчислення, подання розрахунків та сплати

 

Що є економічною вигодою в розумінні ПКУ для платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин — суб’єктами господарювання, які видобувають прісні підземні води із скважин загальною глибиною розробки до 20 м?

Економічною вигодою для платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які здійснюють видобування прісних підземних вод із свердловин глибиною розробки до 20 м, вважається отримання доходу, ключовою ознакою якого є зростання власного капіталу в результаті збільшення активів або зменшення зобов’язань

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

132.02

Об’єкт оподаткування

 

Чи підлягає оподаткуванню військовим збором сума доходу у вигляді аліментів, що виплачується платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін?

Сума доходу у вигляді аліментів, що виплачується платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених СКУ, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, тобто не оподатковується військовим збором

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

301.03

База нарахування

 

Чи є базою нарахування ЄСВ сума доходу фізособи, яка нарахована на її користь під час виконання суспільно корисних робіт згідно з постановою суду?

Сума доходу фізичної особи, яка нарахована на її користь під час виконання суспільно корисних робіт згідно з постановою суду, є базою нарахування ЄСВ

301.04

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску (загальні питання)

301.04.01

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску роботодавцями

 

Хто засвідчує копію довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності, що надається роботодавцю його найманим працівником?

Підтвердженням встановлення працівнику інвалідності та підставою для застосування ЄСВ у розмірі 8,41 % є завірена копія довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності. При цьому завірення копії довідки МСЕК здійснюється безпосередньо підприємством, установою або організацією

301.06

Звітність: термін подання та порядок заповнення (загальні питання)

 

За якою формою страхувальники (у тому числі ФОП та особи, що провадять незалежну професійну діяльність, які не використовують найману працю) подають за попередній звітний період (періоди) до 01.01.2018 р. звіт щодо сум
нарахованого ЄСВ, що не подавався?

Страхувальники (у тому числі ФОП та особи, що провадять незалежну професійну діяльність, які не використовують найману працю) подають звіти, що не подавалися за попередній звітний період (періоди) за формами, що визначені наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435 (у редакції наказу Мінфіну від 15.05.2018 р. № 511)