Новини

Яка відповідальність передбачена за несплату роботодавцем ЄСВ

20.06.2019 / 16:30

Страхувальники-роботодавці зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом, яким є календарний місяць.

Гірничі підприємства зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

У разі коли останній день строку сплати припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем таких строків сплати єдиний внесок вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем.

Згідно з п. 6 частини першої ст. 1 Закону № 2464 суми ЄСВ, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у строки, є недоїмкою.

До роботодавців застосовуються штрафні санкції за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату ЄСВ:

  • одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів) — у розмірі 10 % таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум;
  • у розмірі 20 % несплачених або несвоєчасно сплачених сум ЄСВ.

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення.

Крім того, за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати ЄСВ посадові особи несуть адміністративну відповідальність, яка передбачена ст. 1651 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема.

Несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, у тому числі авансових платежів, у сумі:

  • що не перевищує 3 НМДГ, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від 40 до 80 НМДГ. За повторне протягом року вчинення таких дій — від 150 до 300 НМДГ.
  • більше 300 НМДГ — тягне за собою накладення штрафу на зазначених осіб, від 80 до 120 НМДГ. За повторне протягом року вчинення таких дій — від 150 до 300  НМДГ.

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42