Новини

Якщо реєстрацію ПН/РК призупинено: як діяти?

24.06.2019 / 15:20

У разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (далі — ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) платник ПДВ на електронну адресу отримує квитанцію, в якій йому пропонується надати пояснення та копії документів, необхідних для прийняття ДФС рішення про розблокування ПН/РК. 

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, наведений у п. 14 Порядку зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН (постанова Кабміну від 21.02.2018 р. № 117) та включає в себе:

  • договори, зокрема, зовнішньоекономічні контракти з додатками до них;
  • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
  • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;
  • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
  • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.

Пояснення та копії документів подаються у вигляді Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію яких зупинено, у файлах у форматі J(F) 1312602 и J(F) 1360102.

Платнику податку не потрібно завіряти копії документів, оскільки такі документи подаються в сканованому вигляді у форматі PDF у вигляді окремих додатків до Повідомлення з накладанням на них кваліфікованого електронного підпису та електронної печатки (за наявності).

Також платник ПДВ має право подати один пакет документів до декількох заблокованих ПН/РК, якщо такі ПН/РК складені на одного одержувача — платника податку за одним і тим самим договором або якщо в таких ПН/РК відображено однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг).

При цьому термін подання копій документів та поясненьобмежено. Так, платник ПДВ має право подати їх до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у ПН/РК (п. 15 Порядку № 117).

Крім того, відповідно до п. 29 Порядку № 117 платник податку має право подати до ДФС таблицю даних платника податкуза встановленою формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Таблиця даних платника податку із поясненнями розглядається комісіями регіонального рівня протягом п’яти робочих днів після дня її отримання.

Комісії регіонального рівня приймають рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку, яке протягом операційного дня стає доступним платнику податку в Електронному кабінеті. У цьому рішенні в обов’язковому порядку зазначається причина такого неврахування.

Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК може бути оскаржене:

1. В адміністративному порядку — скарга (за формою J(F) 1313202) подається до ДФС протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності рішенням комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН. Якщо останній день строку оскарження припадає на вихідний, неробочий або святковий день, то скаргу можна подати в перший робочий день (п. 3 Порядку № 117).

Строк подання скарги може бути продовженим за правилами і на підставах, визначених п. 102.6 ст. 102 ПКУ, тобто у разі, якщо платник: знаходився за межами України; знаходився в плаванні на морських судах за кордоном України у складі команди (екіпажу), таких суден; перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду; був визнаний за рішенням суду безвісті відсутнім або знаходився у розшуку; мав обмежену свободу пересування у зв’язку із ув’язненням або полоном на території інших держав або в наслідок обставин непоборної сили. Всі ці обставини платник повинен підтвердити документально. 

Скарга подається в електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 117.

Важливо пам’ятати, що не підлягають адміністративному оскарженню рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН, які оскаржені платником податку в судовому порядку.

2. В судовому порядку — загальний термін звернення до адміністративного суду становить шість місяців відповідно до частини другої ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства, в якій також зазначено, що іншими законами можуть встановлюватися інші терміни для звернення до адміністративного суду. Тож відповідно до п. 56.18 ст. 56 ПКУ рішення контролюючого органу (ДФС) може бути оскаржене в суді в межах термінів давності, встановлених ст. 102 ПКУ протягом 1095 днів.

Рішення комісії центрального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК може бути оскаржене тільки в судовому порядку (п. 27 Порядку 117).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42