Новини

Прибуток держпідприємств — під контроль податкових органів?

24.06.2019 / 15:50

На офіційному сайті ДФС розміщено проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України».

Законопроект запроваджується з метою уникнення втрат дохідної частини державного бюджету та удосконалення правового регулювання повноважень контролюючих органів щодо здійснення контролю за повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними, комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

Також положення законопроекту прирівнюють Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) (далі — Розрахунок) до статусу податкової декларації; встановлюють податкові (звітні) періоди для подання Розрахунку та термін сплати платежу.

Законопроект визначає частину чистого прибутку (доходу) як складову  грошового зобов’язання платника податків та встановлює відповідальність платників за порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання з частини чистого прибутку (доходу), а також за неподання або несвоєчасне подання Розрахунку до контролюючих органів або невиконання вимог щодо внесення змін до останнього.

Положеннями законопроекту надається право контролюючим органам здійснювати контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до Державного бюджету України частини чистого прибутку (доходу), а також самостійного визначення суми грошового зобов’язання при здійсненні такого контролю та застосування штрафних (фінансових) санкцій за у разі такого визначення.