Новини

Чи має право платник ПДВ — боржник при перерахуванні коштів новому кредитору згідно з договором факторингу на отримання бюджетного відшкодування ПДВ?

27.06.2019 / 09:00
 

У п. 200.4 ст. 200 ПКУ зазначено, що при від’ємному значенні суми, розрахованої за п. 200.1 цієї статті, така сума:

враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого за ПКУ) в частині, що не перевищує суму, обчислену за формулою у п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу; або

підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену за формулою п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ на момент отримання контро­люючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету; та/або

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Статтею 1077 ЦКУ передбачено, що за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов’язання клієнта перед фактором. Зобов’язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов’язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає. Боржник, який перерахував заборгованість за раніше отримані товари (роботи, послуги) новому кредитору, має право на податковий кредит за податковою накладною, виписаною первісним кредитором (пункти 198.1 та 198.2 ст. 198 ПКУ).

Водночас боржник, який виконав зобов’язання з оплати товарів (робіт, послуг) перед новим кредитором, не має права на бюд­жетне відшкодування ПДВ. Це пов’язано з тим, що, як зазначено у абзаці «а» п. 200.4 ст. 200 ПКУ, бюджетному відшкодуванню підлягає частина від’ємного значення, яка дорівнює сумі ПДВ, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг).

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42