Новини

Виплата зарплати з оформленням видаткової відомості: як заповнити у видатковому касовому ордері рядок «Видати»?

03.07.2019 / 15:15

У разі видачі заробітної плати за видатковою відомістю касиром чи іншим працівником установи/підприємства, на якого за письмовим внутрішнім розпорядчим актом керівника покладаються обов’язки, установлені для касирів, у рядку «Видати» касового ордеру, що оформляється на загальну суму проведених касових операцій (видачі готівки за видатковою відомістю) вказуються прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за здійснення зазначеної господарської операції і правильність її оформлення.

ЗІР, категорія 109.15