Новини

Виплати дивідендів за відсутності чистого прибутку: коментуємо позицію податкового органу

05.07.2019 / 14:45

Олег Нікітін, адвокат,
керівник судово-правового департаменту юридичного об’єднання ID Legal Group


У цій публікації розглянемо ІПК територіального податкового органу м. Києва № 2419/ІПК/26-15-12-03-11 від 28.052019 р. (надалі — ІПК № 2419) щодо виплати дивідендів за відсутності чистого прибутку.

Нормами Цивільного кодексу України (надалі — ЦКУ) встановлено право учасників товариства брати участь в розподілі прибутку та отримувати з нього дивіденди.

Законами України про господарські товариства (надалі — Закон про ГТ), про акціонерні товариства (надалі — Закон про АТ), про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (надалі — Закон про ТОВ та ТДВ) закріплено норми щодо реалізації права учасників на одержання дивідендів.

Наприклад, в Законі про АТ наводиться визначення терміна «дивіденд» як частини чистого прибутку такого товариства.

В Законі про ТОВ та ТДВ також передбачено, що виплата дивідендів проводиться з чистого прибутку товариства.

Водночас у визначенні терміна «дивіденд», наведеного у Податковому кодексі України (надалі — ПКУ), яке застосується в оподаткуванні, не міститься зв’язку з чистим прибутком підприємства. Його пов’язано із розподілом частини прибутку підприємства, який розраховується згідно з правилами бухобліку.

У контексті визначення зобов’язань зі сплати податків відповідно до норм ПКУ при прийнятті рішення загальними зборами учасників виплата дивідендів здійснюється незалежно від наявності оподатковуваного прибутку підприємства, який розраховується згідно з правилами бухобліку.

Слід зазначити, що зазначена норма ПКУ містить імперативний характер і по суті передбачає закріплення «певного обов’язку» щодо виплати дивідендів за наявності відповідного рішення.

Водночас в ІПК № 2419, окрім визначення терміна «дивіденд», згідно з нормами ПКУ наведено посилання на Стандарт бухобліку 15 «Дохід», в якому зазначено про виплату дивідендів як частини чистого прибутку підприємства.

При цьому з урахуванням норм ЦКУ, Закону про ГТ та ПК України податковим органом в ІПК № 2419 зроблено висновок, що норми ПКУ не встановлюють заборон щодо виплати дивідендів за відсутності у підприємства чистого прибутку або оподаткованого прибутку, зокрема за наявності нерозподіленого прибутку у минулих роках, і заборон щодо виплати дивідендів за наявності непокритого збитку у минулих роках.

Так, звичайно норми ПК України не встановлюють жодних заборон щодо виплати дивідендів, але вони і не повинні їх встановлювати, оскільки відповідні питання є предметом регулювання у Спеціальних законах.

Нормативне регулювання питань виплати дивідендів в ПКУ обумовлено, зокрема, визначенням порядку оподаткуванням податком на прибуток та безпосередньо оподаткування самих дивідендів.

Таким чином, при застосуванні норм з питань виплати дивідендів залежно від організаційно-правової форми доцільно керуватися нормами законів України про господарські товариства, про акціонерні товариства, про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, а з питань оподаткування прибутку підприємств та дивідендів — нормами ПКУ.

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42