Новини

Якщо граничний строк сплати податку припадає на суботу, неділю чи офіційне свято, встановлений строк продовжується на перший робочий день

12.07.2019 / 11:30

ПКУ не містить застережень щодо строку сплати податку у разі якщо останній день строку його сплати припадає на вихідний або святковий день.

Водночас в Європейській конвенції про обчислення строків (ETS № 76) від 16.05.1972 р., підписаній державами — членами Ради Європи, яка застосовується до обчислення строків у цивільних, комерційних і адміністративних справах, визначено, що при обчисленні строку суботи, неділі та офіційні свята враховуються. Однак якщо diesadquem (для цілей цієї Конвенції термін «diesadquem» означає день, у який строк спливає) строку, до спливу якого має бути здійснена та чи інша дія, припадає на суботу, неділю, офіційне свято чи день, який вважається офіційним святом, встановлений строк продовжується на перший робочий день, який настає після них.

Судами встановлено, що суму податкового зобов’язання з акцизного податку з граничним терміном сплати до 30.10.2016 р. Товариство сплатило 31.10.2016 р., оскільки останній день строку припав на вихідний день (30.10.2016 р. — неділя).

Враховуючи наведене, Верховний Суд погоджується із висновком суду першої інстанції про недопущення ним порушення правил сплати (перерахування) податку та відсутність підстав для притягнення до відповідної відповідальності за це.

/Постанова Верховного Суду від 12.04.2019 р. у справі № 809/1577/17/

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42