Новини

Застосування грошових штрафів на підприємстві за порушення трудової дисципліни: законно чи ні

19.07.2019 / 17:30

Грошові штрафи як покарання за порушення трудової дисципліни не передбачені Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП України), тому застосування штрафів до працівників є незаконним.

Статтею 147 КЗпП України передбачені стягнення за порушення трудової дисципліни, а саме: за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Проте засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них визначаються виключно законами України, про що йдеться у ст. 92 Конституції України. Таким чином, ст. 92 Конституції України не допускає визначення іншими нормативними актами, крім законів, діянь, які є дисциплінарними порушеннями, та відповідальності за їх вчинення.

Підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності є порушення трудової дисципліни. Для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності факт порушення має бути зафіксований. При визначенні тяжкості дисциплінарного проступку та виборі дисциплінарного стягнення враховуються наслідки порушення.

Разом з цим відповідно до ст. 132 КЗпП України за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві.

Окрім того, відповідно до ст. 9 КЗпП України, умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними. Тобто застосування до працівників будь-яких штрафів є недійсними та такими, що прямо суперечать чинному законодавству, навіть якщо вони передбачені трудовим договором з підприємством.

Слід зазначити, що будь-які не передбачені законодавством України відрахування із заробітної плати працівників розцінюватимуться як сплата заробітної плати в неповному обсязі та недодержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, що передбачає відповідальність роботодавця у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення згідно абзацом  2 ст. 265 КЗпП України.

Тобто будь-які дії роботодавця з впровадження системи штрафів на підприємстві є незаконними та свідчать про недотримання мінімальних державних гарантій.

За матеріалами Держпраці у Дніпропетровській області

«Гарячі лінії»

Дата: 12 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42