Новини

Постачання товару в рахунок погашення боргу за кредитним договором

25.07.2019 / 09:00
Постачання товару в рахунок погашення боргу за кредитним договором

Тетяна Савчук, аудитор
керівник департаменту обліку та аудиту юридичного об’єднання ID Legal Group


Сьогодні у центрі уваги — ІПК № 2626/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 10.06.2019 р., предметом аналізу якої слугували господарські взаємовідносини при постачанні товарів, отриманих у власність у рахунок погашення заборгованості за кредитним договором.

Ніхто не заперечуватиме той факт, що не залежно від джерела походження товару при його подальшому постачанні у такого постачальника виникатиме зобов’язання нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ (п.185, 187 та 188 ПКУ). При цьому ДФС звернула увагу користувачів на те, що за положеннями п. 194.1 ст. 194 ПКУ ПДВ розраховується за визначеною ставкою та має додаватись до ціни товару.

Фактично основним меседжем вказаної  ІПК є твердження, що отриманий в рахунок погашення боргу за кредитним договором товар, найімовірніше, був оприбуткований за вартістю, еквівалентною сумі погашеного боргу. При подальшому постачанні такого товару продавець має визначити базу оподаткування на рівні не нижчому, ніж ціна його оприбуткування, та на вказану базу нарахувати ПДВ за ставкою 20 %, яка і формуватиме податкові зобов’язання продавця за такою операцією.

При аналізі окресленої ситуації ми намагалися розглянути її більш детально.

По-перше, що ж має бути відображено у боржника, який передає товар в рахунок погашення боргу за кредитним договором. Так, за положеннями п. 14.1.191 ст. 14 ПКУ, постачання товару (навіть у рахунок погашення боргу за кредитним договором) залишається операцією з постачання, за якою в силу п. «а» та «б» п. 185.1 ст. 185 ПКУ у постачальника виникають податкові зобов’язання. Тобто боржник, що погашає свій борг у такий спосіб, має нарахувати податкові зобов’язання з такої поставки та виписати і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну на отримувача такого товару. В бухгалтерському обліку за ПСБО 15 «Дохід» у боржника така операція спричинить виникнення доходу та одночасно дебіторської заборгованості (Дт 36 Кт 70) — як звичайна операція з продажу товару. В подальшому така дебіторська заборгованість буде згорнута шляхом заліку з існуючою кредиторською заборгованістю по кредитному договору (Дт 60 (або 68) Кт 36). Як бачимо, погашення боргу боржником, що за своєю суттю є другою подією, в спосіб зустрічної поставки товарів спричиняє виникнення спочатку ще однієї першої події, а потім вже шляхом заліку закривається друга подія — спільна для обох операцій (кредитної та товарної).

Незважаючи на той факт, що за отримані товари кредитор не сплачуватиме кошти, для нього така операція на вважатиметься безоплатно отриманими товарами, а відтак не спричинятиме виникнення додаткових доходів. Оприбуткування отриманого товару (в тому числі і за номіналом погашеного боргу) здійснюватиметься як звичайно (Дт 28 Кт 63), і вже на етапі закриття боргу за отриманий товар здійснюватиметься залік по погашеному кредиту (Дт 63 Кт 37). Також за операцією з отримання товару в рахунок погашення боргу покупець отримуватиме законне право сформувати податковий кредит на підставі належним чином зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної (Дт 63 Кт 6442 та Дт 6442 Кт 6412).

Тому беручи до уваги всі обставини та документальні підтвердження, які мають супроводжувати операцію з погашення боргу товарами, автор погоджується, що подальша операція з постачання товарів, отриманих у такий спосіб, яка також має спричинити виникнення податкових зобов’язань, виходячи із бази оподаткування — номіналу погашеного боргу, не є якоюсь нестандартною операцією та оподатковується у звичайному порядку.