Новини

Нарахування орендної плати за землю виходячи з умов додаткової угоди, яка не набрала чинності, є неправомірним

26.07.2019 / 15:00

Підставою для висновку ДПІ про заниження сум податкового зобов’язання із орендної плати за землю стало те, що позивач здійснював їх розрахунок у меншому розмірі, ніж встановлено у договорі оренди від 13.08.1996 р. і додатковій угоді від 22.06.2011 р.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, з висновком якого погодився апеляційний суд, дійшов висновку про протиправність збільшення позивачу сум грошового зобов’язання із орендної плати за земельні ділянки виходячи із розмірів орендної плати, визначених додатковою угодою. Цей висновок умотивовано тим, що при укладенні додаткової угоди не було здійснено її державну реєстрацію, а отже, в силу норм ст. 18 Закону України «Про оренду землі» та ст. 654 ЦКУ така додаткова угода не набрала чинності та не має наслідком виникнення прав та обов’язків за ними для сторін такої угоди.

Частиною третьою ст. 640 ЦКУ (у редакції, чинній на дату укладення додаткової угоди) договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту (ст. 654 ЦКУ).

Договір оренди землі є цивільно-правовим, а отже, йому притаманні такі ознаки, як свобода договору, обов’язковість його виконання сторонами тощо. Набрання договором чинності є моментом у часі, коли починають діяти права та обов'язки за договором, тобто коли договір (як підстава виникнення правовідносин та письмова форма, в якій зафіксовані умови договору)
стає правовідносинами, на виникнення яких було спрямовано волевиявлення сторін.

За таких обставин суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, що додаткова угода підлягала державній реєстрації, як і договір оренди земельної ділянки. За відсутності факту державної реєстрації додаткової угоди у сторін цієї угоди не виникли права та обов’язки, які нею визначені. Отже, нарахування позивачу податкового зобов’язання із орендної плати за землю виходячи із умов, визначених додатковою угодою, яка не набрала чинності, є неправомірним.

/Постанова ВС від 18.06.2019 р. у справі № 812/778/17/