Новини

За яких умов наукові установи звільняються від сплати частини чистого прибутку

05.08.2019 / 18:30

Враховуючи, що державне підприємство було включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, тобто є офіційно визнаною державною науковою установою, то вказане державне підприємство звільняється від сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за період знаходження в реєстрі, за умови спрямування не менш як 50 % чистого прибутку від своєї діяльності на провадження ініціативної наукової і науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.

/ІПК від 18.07.2019 р. № 3330/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/