Новини

Промислове підприємство: за яких умов не сплачується податок на нерухомість?

07.08.2019 / 17:30

Промислове підприємство, що здійснює діяльність у сфері будівництва, має у власності виробничі приміщення (адміністративні приміщення, склади, гаражі), частина яких передає у платне користування іншим суб’єктам підприємницької діяльності, запитало у ДФС України: чи виключаються з об’єктів оподаткування податком на нерухомість такі об’єкти?

 З метою уникнення неправильного оподаткування податком на нерухомість на 2019 рік контролюючий орган запропонував підприємству отримати експертний висновок щодо приналежності інвентарно описаних об’єктів нерухомості до певного класу будівель за Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-200 та включити отриману класифікацію до записів реєстру майнових прав.

У разі визнання економічної діяльності підприємства — як підприємства промисловості (в розумінні КВЕД) —  приналежні йому будівлі, що ідентифіковані у класі 1251 «Будівлі промислові» Класифікатора, не будуть об’єктом оподаткування податком на нерухомість.

/ІПК від 26.07.2019 р. № 3524/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/