Новини

Звіт з ЄСВ: виправляємо помилки правильно

16.08.2019 / 09:00

Звітність з ЄСВ, яку подають роботодавці щодо своїх працівників, доволі складна, тому у суб’єктів господарювання виникають питання стосовно її заповнення.

Форми та строки подання звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — Звіт) передбачено Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435).

Cтрахувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), у частині подання Звіту за таких осіб зобов’язані формувати та подавати Звіт протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду (п. 1 розділу ІІІ Порядку № 435).

Звітним періодом є календарний місяць. Звіт подається за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 435. Звітність формується та подається незалежно від того, чи нараховувався дохід найманим працівникам (застрахованим особам). Форма № Д4 має дев’ять таблиць.

Виправлення страхувальником помилок у звіті по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) передбачено розділом V Порядку № 435.

У разі виявлення помилки у звіті до закінчення терміну подання цього звіту страхувальник повторно формує та подає звіт у повному обсязі до фіскального органу за основним місцем обліку (п. 1 розд. V Порядку № 435)  .

Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звітності, визначених Порядком № 435, який пройшов всі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб.

Якщо страхувальником до закінчення терміну подання звіту подаються лише окремі таблиці за поточний звітний період звіту із зазначенням типу форми «скасовуюча», «додаткова» цей Звіт не вважається звітом і вважається таким, що не подавався.

Згідно з п. 2 розділу V Порядку № 435 у разі виявлення страхувальником у звіті після закінчення звітного періоду помилки в реквізитах (крім сум), що стосується страхувальника або застрахованої особи, подаються скасовуючі документи, тобто страхувальник має сформувати та подати звіт за попередній період, який містить: перелік таблиць звіту, відповідну таблицю із зазначенням типу форми «скасовуюча» з відомостями, які були помилкові, на одну або кількох застрахованих осіб та відповідну таблицю із зазначенням типу форми «початкова» із зазначеними правильними відомостями на одну або кількох застрахованих осіб, при цьому таблиця 6 додатка 4 до Порядку № 435 має  містити дані по кожній застрахованій особі окремо.

Звіт, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не має містити таблиць 1 — 4 додатка 4 до цього Порядку. При цьому внесення змін до сум нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим до нарахованих сум єдиного внеску за звітний місяць при формуванні і поданні скасовуючих документів не допускається.

Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблицях 5 та 7 додатка 4 до Порядку № 435, подаються тільки скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу.

Таким чином, виправлення помилок у додатку до таблиці 1 додатка 4 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску можливе лише у разі їх виявлення до закінчення терміну подання звіту.