Новини

Повернення майна з господарського відання від дочірнього підприємства до ПрАТ: чи є ПДВ?

22.08.2019 / 18:10

Стаття 136 ГКУ передбачає, що право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб'єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.

Об'єктом оподаткування ПДВ, згідно з підпунктами «а» та «б» п. 185.1 ст.  185 розділу V ПКУ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 розділу V ПКУ.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст.14 розділу І ПКУ.

Тобто при передачі майна з господарського відання дочірнього підприємства на баланс власника майна не здійснюється постачання товарів у розумінні пп. 14.1.191 пю. 14.1 ст. 14 розділу І ПКУ, так як не здійснюється передача права власності на майно, а тому операція з передачі майна з господарського відання дочірного підприємства на баланс власника майна не є об’єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 14.08.2019 р. № 3797/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/