Новини

Якщо строки корисного використання ОЗ у бухгалтерському та податковому обліку різні: як нараховувати амортизацію?

27.08.2019 / 11:20
Якщо строки корисного використання ОЗ у бухгалтерському та податковому обліку різні: як нараховувати амортизацію?

Якщо встановлений платником податку в бухгалтерському обліку строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, менше ніж мінімально допустимі строки амортизації, встановлені у податковому обліку для групи, до якої належить такий основний засіб, то для розрахунку амортизації з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток використовуються строки, встановлені пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу для групи, до якої включено такий основний засіб, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) такого активу, встановлені в бухгалтерському обліку.

Отже, у податковому обліку мінімально допустимий строк амортизації вартості реконструйованого основного засобу, що був у використанні, не може бути меншим за мінімально допустимі строки, визначені пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

/ІПК від 21.08.2019 р. № 3918/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/