Новини

Надані первинні документи не свідчать про надання маркетингових послуг, а тому вказують на відсутність необхідних доказів отримання цих послуг

28.08.2019 / 09:40
Надані первинні документи не свідчать про надання маркетингових послуг, а тому вказують на відсутність необхідних доказів отримання цих послуг

Судами попередніх інстанцій встановлено, що в реєстраційних даних контрагента позивача відсутній такий вид діяльності за КВЕД як надання маркетингових послуг. Крім того, в актах здачі-прийняття робіт не визначено перелік обов’язкових реквізитів первинних та зведених облікових документів, які необхідні для надання цим документам юридичної сили, а саме: відсутній обсяг виконаних робіт, зокрема скільки чоловіка/годин в переліченому періоді виконували роботу, одиницю виміру господарської операції. Також до актів здачі-прийняття робіт не надано звіти про проведення маркетингових досліджень, а саме: визначення відносної динаміки продажу продукції у торгівельній мережі, визначення залишків продукції в магазинах, що приймали участь у дослідженні, визначення об’єму продажу товарів в торгівельних точках, у грошовому виразі, що приймали участь у дослідженні, та інше.

Також встановлено, що один з актів здачі-прийняття робіт не підписаний. Отже, такий акт не може слугувати підставою формування даних бухгалтерського обліку як первинний документ та не є підтвердженням виконання умов договору про надання маркетингових послуг.

У свою чергу, усі первинні документи, які містяться в матеріалах справи, зокрема акти здачі-прийняття робіт, рахунки-фактури, платіжні доручення, не містять посилання, на виконання якого договору вони складені.

Відтак, Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанції про відсутність достатніх та необхідних доказів на отримання позивачем маркетингових послуг з огляду на те, що надані позивачем акти здачі-прийняття послуг (маркетингових досліджень) не носять інформації щодо наданих цих послуг.

/Постанова ВС від 02.07.2019 р. у справі № 826/7836/17/