Новини

Інформація, отримана від уповноважених органів іноземних держав, повинна бути легалізована у спосіб, передбачений законодавством України

28.08.2019 / 12:00

Документальна невиїзна перевірка проводиться у разі надходження від уповноважених органів іноземних держав документально підтвердженої інформації про непідтвердження автентичності поданих органові доходів і зборів документів щодо товарів, митне оформлення яких завершено, недостовірність відомостей, що в них містяться, а також запитів щодо надання інформації про зовнішньоекономічні операції, які здійснювалися за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності — резидентів України.

Документально підтверджена інформація, отримана від уповноважених органів іноземних держав, повинна бути легалізована у спосіб, передбачений чинним законодавством України (в цьому випадку — проставлянням апостилю).

Порушення відповідачем порядку проведення перевірки виразилось у призначенні перевірки на підставі документа органа іноземної держави, не перекладеного українською мовою та не легалізованого в установлений законом спосіб. Обґрунтування висновків перевірки на підставі документів, також отриманих від органа іноземної держави, не перекладених українською мовою та не легалізованих в установлений законом спосіб, призвело до незаконності як самої перевірки, так і її наслідків.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком судів попередніх інстанцій, що контролюючий орган при проведенні перевірки та при прийнятті оскаржуваних рішень діяв з порушенням чинних норм законодавства України.

/Постанова ВС від 02.07.2019 р. у справі № 821/2067/17/